Meny

Hylla din toalett idag


Har du tänkt på hur ditt liv skulle se ut om du inte hade tillgång till en toalett? Så ser tyvärr tillvaron ut för 2,5 miljarder människor just nu. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning. Ta hand om din toalett genom att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Toaletten är inte bara en räddare i nöden, den räddar din hälsa och är också en av förutsättningarna för rent dricksvatten i kranen.  Den 19 november är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag, som syftar till att belysa problemet med bristande sanitet runt om i världen.

I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi har glömt att toaletten bara är till för kiss, bajs och toapapper. Allt annat hör hemma i soporna eller på återvinningscentralen. Typiska sopor som ska slängas i soppåsen är tops, hår, tandtråd, tuggummi, snus, tvättservetter, bomull, tamponger, bindor och cigarettfimpar. Till återvinningscentralen lämnar du målarfärg, lacknafta och annat farligt avfall.

Reningsverken i Sverige får in 220 kg kadmium varje år. Kadmium finns bland annat i hobby- och konstnärsfärger och står för 10 % av alla kemikalieutsläpp. Det är en av de enskilt största utsläppskällorna som vi kan påverka. 220 kg kadmium i naturen skulle exempelvis kunna förstöra hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö - som innehåller 3 000 000 000 (3 miljarder) m3 vatten.

I våra reningsverk finns det fantastiska bakterier som renar avloppsvatten. Men kemikalier i mediciner, målarfärg och lösningsmedel tar död på bakterierna. Det är varken bra för vattenreningen eller miljön. Se till att lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen. Och lämna gamla mediciner till apoteket istället för att spola ner dem i toaletten.

Njut av skitgalleriet!
För att uppmärksamma att det som spolas ner i toaletten inte bara försvinner har Mitt Vatten (ett initiativ från branschorganisationen Svenskt Vatten) låtit tre unga konstnärer skapa av skräp från reningsverk. Konstverken samlas i en digital utställning som visas 20 oktober - 19 december. På www.mittvatten.se/skitgalleriet kan du se den.

Läs mer om vatten och hur vi tillsammans tar hand om det på: 
www.svensktvatten.se/mittvatten 
Kontakt

Richard Faber, Processingenjör Gästrike Vatten
richard.faber@gastrikevatten.se
026 17 51 42
 
Sidan skapad 2014-11-18 17:12:28