Hofors kommun

Hofors Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors kommun.

I Hofors kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2019 är:
  • Rivning och sanering av Malmjärns vattenverk
  • Ljudscanning av avloppsledningsnätet 
  • Ny kalk- och lutberedning i Hofors vattenverk
  • Automation av slamflak
  • Konstruktionsåtgärder på reservoarer i Hofors vattenverk
Läs mer om våra pågående arbeten i Hofors kommun här »​

Budget 2019
Budget för verksamhetskostnader är 23,5 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 9 miljoner kronor.
Budget för exploateringar är 0,2 miljoner kronor.

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 här »​


Sidan skapad 2019-03-19 11:19:29
Senast ändrad 2019-04-09 13:22:13