Meny

Hofors kommun

Hofors Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors kommun.

I Hofors kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:
  • Åtgärder på ledningsnätet efter Strandgatan, Vingesgatan och Gamla Landsvägen.
  • Slamsilo vid Hofors reningsverk.
  • Ny sjöledning från Hyen för ökad redundans.
  • Omläggning av taket på Hofors reningsverk.
  • Åtgärder på högreservoaren i Malmjärn.
Läs mer om våra pågående arbeten i Hofors kommun här »​

Budget 2020
Budget för verksamhetskostnader är 30,7 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för investeringar är 14,1 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 6,7 miljoner kronor.


Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 här »​


Sidan skapad 2019-03-19 11:19:29
Senast ändrad 2020-01-17 10:44:21