Pågående arbeten i Hofors kommun

Gästrike Vatten arbetar ständigt för att ge dig en trygg dricksvattenförsörjning och effektiv rening av spillvatten och dagvatten. Vi bygger nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Vattenkiosk i Hofors


Under hösten 2019 sätter vi upp en vattenkiosk utanför reningsverket i Hofors. Vattenkiosken underlättar för Räddningstjänst och entreprenörer som behöver hämta större mängder vatten. Fördelen med vattenkiosker är att det blir lättare att hämta större mängder vatten utan att smutsa ned dricksvattnet och övriga konsumenter påverkas inte.

Fyll dunken gratis
Det finns en tappkran där allmänheten kan fylla en vattendunk t ex. till sommarstugan. Det är gratis att fylla en dunk för privat bruk.
 

Färdigställda arbeten 2019

Större förebyggande arbeten (ledningsnätsförnyelse) som färdigställts under 2019
Råbacka, Torsäker: ombyggnation av vatten- och spilledningar
Hofors: Nyanslutning av nya Sibyllakiosken i Hofors

Låsa vattenposter

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Hofors och övriga medlemskommuner. Cirka en tredjedel av vattenposterna är låsta och arbetet fortsätter under våren.


Sidan skapad 2015-05-06 14:51:19
Senast ändrad 2019-08-29 11:24:48