Pågående arbeten i Hofors kommun

Gästrike Vatten arbetar ständigt för att ge dig en trygg dricksvattenförsörjning och effektiv rening av spillvatten och dagvatten. Vi bygger nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Råbacka, Torsåker 

Arbetet pågår från slutet av april till och med december 2018 och utförs av SVEAB Anläggning AB. Nyhetsmail från SVEAB finns längre ned på sidan.

SVEABS info för vecka 47-48 finns ute nu!

Ledningarna är i dåligt skick och det har varit mycket problem med läckor i området under en lång tid. I samband med att vi byter ut ledningarna får några fastighetsägare fastighetspumpstationer på sina fastigheter. 

Läs all information här:
►Nyhetsmail från SVEAB vecka 13-14 2019
Nyhetsmail från SVEAB vecka 11-12 2019
Nyhetsmail från SVEAB vecka 8-9 2019
► Nyhetsmail från SVEAB vecka 6-7 2019
Nyhetsmail från SVEAB vecka 3-5 2019
Nyhetsmail från SVEAB vecka 47 - 48 2018
Nyhetsmail från SVEAB vecka 43-44 2018
Nyhetsmail från SVEAB vecka 40 2018
Presentation: Informationsmöte 2018-04-17
Vykort: Arbetet med nya VA-ledningar startar i april
► Vykort: Arbetet skjuts fram 2017-10-05
► Presentation: Informationsmöte 2017-05-22
► Vykort: Inbjudan till möte 2017-05-22
► Vykort: Ramböll inventerar ledningsnätet 2017-04-10
Vattenkiosk i Hofors
Under våren sätter vi upp en vattenkiosk i Hofors. Räddningstjänsten och entreprenörer garanteras vatten - utan att konsumenterna påverkas. Det blir lättare att hämta större mängder vatten utan att smutsa ned dricksvattnet. Det finns även en liten tappkran där allmänheten kan  hämta vatten för att till exempel fylla en vattendunk till sommarstugan.

Låsa vattenposter
För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Hofors och övriga medlemskommuner. Cirka en tredjedel av vattenposterna är låsta och arbetet fortsätter under våren.


Sidan skapad 2015-05-06 14:51:19
Senast ändrad 2019-03-22 14:45:25