Vatten och avlopp i Hamrångebygden

Gästrike Vatten har fått i uppdrag av Gävle kommun att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Hamrångefjärden. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 110 fastigheter i ett så kallat omvandlingsområde. Det finns också intresse att utveckla med ytterligare bostäder och verksamheter i Hamrångebygden, i bland annat Bergby och Norrsundet.
 

När blir det möjligt för fler att få kommunalt VA i Hamrångebygden?

Det kan vi inte svara på idag. Den tekniska utredningen som vi har gjort visade att det inte går att öka kapaciteten i det nuvarande vattenverket så mycket som det behövs för att försörja även det planerade omvandlingsområdet i Hamrångefjärden. Det är viktigt att vi bygger en långsiktigt hållbar lösning för VA-försörjningen i Hamrångefjärden, Norrsundet, Totra och Bergby.

Den långsiktiga lösningen för att öka mängden dricksvatten är att bygga en vattenledning från Gävle till Hamrångebygden. En sådan överföringsledning finns med i Gävle Vattens 10-årsplan men är det ännu inte beslutat om när genomförandet kan starta. Därför kan vi idag inte svara på när under den kommande 10-årsperioden det blir möjligt att ansluta fler till kommunalt VA i Hamrångebygden.

Fokus på kortsiktiga lösningar

På kort sikt är vårt fokus att förbättra kvaliteten på dricksvattnet, vilket kräver åtgärder på vattenverket. Vi beräknar att det pågår till år 2020. 

Läs mer om Gävle kommuns VA-planering här »

Arkiv, brev och presentationer
Presentation informationsmöte 5 februari 2019 
Presentation informationsmöte 13 maj 2017
Vykort till fastighetsägare vecka 41

 
Frågor?
Gästrike Vatten, 020 37 93 00, info@gastrikevatten.se

 
Sidan skapad 2015-05-08 10:07:21
Senast ändrad 2019-08-22 10:53:38