Hagaströmsvägen - Skymda vägen, Hagaström

Gästrike Vatten förnyar VA-ledningarna vid Skymda vägen och
lägger en ny vattenledning i Hagaströmsvägen. Några hushåll får
sin anslutning till VA-nätet flyttad.

Återställningsarbeten
Återställningarbeten kommer att utföras under våren 2020. Bland annat ska Jordmassorna på grönytan vid Vätterosvägen fraktas bort. Asfaltering sker så snart asfaltsverken öppnar, troligtvis i juni 2020.

Tekniska utmaningar
Arbetet på Hagaströmsvägen i höjd med Vätterosvägen tar längre tid än vi trodde. Det beror delvis på att ritningarna inte riktigt stämmer överens med verkligheten och vi har fått gräva mer än planerat. I samband med detta påträffades även en vattenläcka som vi håller på att laga. Arbetet avslutades enligt tidplan trots vissa komplikationer. 

Varför utförs arbetet?
Nuvarande vattenledning ligger bredvid järnvägen i ett vattensjukt område som är svårt att gräva i om det skulle hända något. Vi bygger därför en ny vattenledning i Hagaströmsvägen och förstärker marken vid Skymda vägen.

Projektgrupp
Projektering: Beng Falk
Byggledare: Magnus Hillström
Kommunikation: Jessica Zetterholm

Klicka på bilden för större karta
Sidan skapad 2019-04-26 16:40:54
Senast ändrad 2020-01-09 16:21:17