Hagaströmsvägen - Skymda vägen, Hagaström

Gästrike Vatten förnyar VA-ledningarna vid Skymda vägen och
lägger en ny vattenledning i Hagaströmsvägen. Några hushåll får
sin anslutning till VA-nätet flyttad.


Godkänt vattenprov
Vi har tagit vattenprov och fått godkänd kvalitet. Nu återstår äterställning och asfaltering. Arbetet blir klart i december enligt tidplan. 

Tidplan
Arbetet startar i början av september och ska vara klart innan årets slut. Entreprenadenutförs av Furuviks Grävtjänst på vardagar kl. 6.30 – 16.

Trafiken leds om
Framkomligheten på Hagaströmsvägen och Skymda vägen blir begränsad och trafiken kan komma att ledas om. Vi ber dig att vara extra försiktig i arbetsområdet och följa tillfällig skyltning.

Varför utförs arbetet?
Nuvarande vattenledning ligger bredvid järnvägen i ett vattensjukt område som är svårt att gräva i om det skulle hända något. Vi bygger därför en ny vattenledning i Hagaströmsvägen och förstärker marken vid Skymda vägen.

Projektgrupp
Projektering: Beng Falk
Byggledare: Magnus Hillström
Kommunikation: Jessica Zetterholm


Klicka på bilden för större karta
Sidan skapad 2019-04-26 16:40:54
Senast ändrad 2019-11-18 11:03:14