Meny
Pressmeddelande 2013-12-18

H2O - en studie om dricksvatten och hälsa

Livsmedelsverket kommer under 2014-2015 att genomföra en studie kallad H2O Ledningsnät i Gävle och ytterligare sex kommuner. Studien startar vid årsskiftet och är en nationell satsning för att öka kunskapen om dricksvatten och hälsa i Sverige.

Målsättningen är att öka kunskapen om händelser på dricksvattenledningsnätet och konsument-hälsa, för att stödja landets dricksvattenproducenter i deras verksamhet för ett säkert dricksvatten. H2O Ledningsnät är en del i ett större projekt om mikrobiologiska dricksvattenrisker, där flera andra undersökningar om dricksvatten och hälsa genomförs på olika platser i Sverige.

– Detta är ett bra stöd för oss i vårt arbete. Studien kommer att ge oss ökade kunskaper om vad som händer med dricksvattnet på ledningsnätet, säger Malin Delin, dricksvattenstrateg hos Gästrike Vatten.

Hur kommer studien att gå till?
När det uppstår en händelse på ledningsnätet, t ex en vattenläcka, kommer mellan 40-200 hushåll i kommunen att bli kontaktade för en intervju av undersökningsföretaget Ipsos. De händelser som följs upp är vanliga i hela landet och anledningen till att de följs upp är att man vill undersöka om folk blir sjuka och hur i så fall hur stor risken är att bli sjuk.
De som blir kontaktade kan antingen bo i ett område som kan ha påverkats av en händelse, t ex av tryckfall men kan även bo i ett område som inte påverkats, ett så kallat referensområde. Båda områdena kommer att få samma frågor.
Intervjun kommer att vara kort och bestå av frågor om dricksvattenkonsumtion, hälsa och hushållets vanor. Studien kommer att följa upp cirka 10-30 händelser i respektive kommun.

För mera information om studien och vilka kommuner som deltar:
http://www.slv.se/h2o

För mer information kontakta:
Malin Delin, dricksvattenstrateg Gästrike Vatten tfn 026-17 51 19
Lena Blad, chef Teknik och Utveckling Gästrike vatten tfn 026-17 51 55
Jonas Toljander, projektledare Livsmedelsverket tfn 018-17 57 45
Sidan skapad 2013-12-30 13:43:58
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00