Meny
Pressmeddelande - 2012-09-25

Gott samarbete löste Gävles grundvattenproblem

Grundvattennivåerna i Gävle är sedan augusti tillbaka på samma nivå som för ett år sedan och produktionen av dricksvatten löper normalt. Åtgärder tillsammans med minskad vattenförbrukning under sommaren har i kombination med riklig nederbörd gjort att påfyllnad och uttag av grundvatten är i balans. Det akuta läget är över.

En av våra åtgärder har varit att starta upp en pilotanläggning för att på konstgjord väg infiltrera åvatten till grundvatten och öka kvantiteten. Därtill rening med membranteknik som givit goda resultat vid en infiltrerad mängd av 30 liter/sekunden. Målsättningen är att bygga en anläggning i fullstor skala. Upphandling pågår där avsikten är att vara igång januari 2013.

Välkommen till en visning av pilotanläggningen i Johanneslöt där vi även ger svar på frågor som finns kring kvalitet och kvantiteten av Gävles dricksvatten. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Gävleborna för deras hjälp att spara vatten under sommaren.

Kläder efter väder då vi är utomhus

Dag: onsdag 26 september
Tid: kl 13.00

Plats: Johanneslöt - parkering sker vid Hjälpmedelscentralen

Vi utreder parallellt en robust helhetslösning för regionen där nya vattentäkter kan komma ifråga eftersom utbyggnaden av Gävle med utökade verksamhetsområden ställer högre krav. Arbetet intensifierades under sommaren och fortlöper under hösten och kommande år.

Vid frågor kontakta:
Mats Linder, Produktionschef Gästrike Vatten, 026-17 51 25
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten, 026-17 51 08
Sidan skapad 2013-12-30 14:12:39
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00