Meny
Pressmeddelande 2012-05-11

Gävleborna uppmanas vara sparsamma med vattnet 

 Grundvattennivåerna i Valboåsen, Gävles dricksvattenförsörjning, har sjunkit ordentligt sedan förra sommaren. En bidragande orsak är att nederbörden var mindre än vanligt sommaren och hösten 2011 samt att snösmältningen var näst intill obefintlig denna vår. Det har därmed inte skett någon naturlig påfyllning av grundvattenmagasinen som nu är nere på en mycket låg nivå. 
 
Det handlar om naturliga svängningar i nederbörd som vi vill informera om innan vår och sommar kommer igång med bevattning av gräsmattor, fyllning av badpooler, biltvätt etc. Läget är ännu så länge stabilt men får vi en nederbördsfattig sommar så kommer vi i ett annat läge, säger Mats Linder, produktionschef på Gästrike Vatten. 
 
Nu uppmanar vi därför alla med kommunalt vatten i Gävle tätort samt Valbo att vara sparsamma med vattnet för att kunna minska vattenuttaget (i våra vattentäkter). Var sparsam med användandet av vatten vid t ex fyllnad av pool, bevattning av växter/gräsmatta och biltvätt. Självklart ska vattnet användas för hygien, tvätt, matlagning och disk. Kvaliteten på ditt dricksvatten påverkas inte. Vi arbetar med kort- och långsiktiga åtgärder för att våra kunder inte ska beröras under längre tid. Vår hemsida kommer att uppdateras löpande med mer information. 
 
För mer information kontakta 
Mats Linder, produktionschef Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 25 
Sidan skapad 2013-12-30 14:14:26
Senast ändrad 2013-12-30 00:00:00