Gävle kommun

Gävle Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun. 

I Gävle kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2019 är:
  • Åtgärder på ledningsnätet efter bland annat Stabbläggargatan, Takargatan, Hagaströmsvägen och Rödjningen.
  • Kvävereduktion Duvbackens reningsverk
  • Förbättrad beredning på Totra vattenverk och Valbo vattenverk
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun. Läs mer om den här »
  • Ny pumpstation vid Västra Kungsbäck
  • Nya styrenheter (PLC) på några anläggningar
     
Läs mer om våra pågående arbeten i Gävle kommun här »

Budget 2019
Total budget för verksamhetskostnader är 147,5 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Total budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 18 miljoner kronor.
Budget för nyinvestering är 73,5 miljoner kronor och avser bland annat nya serviser vid förtätningar, anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutninga samt investeringar i vattenförsörjningen och avloppshanteringen.

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 här »
Sidan skapad 2019-02-28 16:02:09
Senast ändrad 2019-09-17 10:39:19