Meny

Gävle kommun

Gävle Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun. 

I Gävle kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:
  • Fortsatt utredning av nytt reningsverk i Gävle. Läs mer om det här »
  • Åtgärder på ledningsnätet efter bland annat Hagaström, Bomhus, Brynäs och Hamrånge. 
  • Fortsatt beredning i Valbo vattenverk.
  • Vattenförsörjningsanläggning vid Mon Älvkarleby kommun. Läs mer om den här »
  • Underlag för reviderat vattenskyddsområde Gävle-Valboåsen.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
     
Läs mer om våra pågående arbeten i Gävle kommun här »

Budget 2020
Budget för verksamhetskostnader är 187,5 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för investeringar är totalt 174,7 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 47,1 miljoner kronor.
Budgetposten för nyinvestering är 73,1 miljoner kronor. , där ingår budgetposter för exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. Planerade nyinvesteringar för vattenförsörjningen avser bland annat fortsatt arbete för vattenförsörjning Mon.
Budgetpost för exploateringar är 54,5 mnkr. I detta ingår utbyggnad till omvandlingsområdet Heliga Landet vid Storsjön. Nya serviser vid förtätning inom verksamhetsområdet. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gävle Bro, Stackbo, Engeshöjden, Storsand och Strömsbro.


Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 här »
Sidan skapad 2019-02-28 16:02:09
Senast ändrad 2020-01-17 11:24:40