Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.


Ledningsnätsförnyelse 2019

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och
analysera ledningars ålder, markförhållanden och var
det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper
oss att prioritera förebyggande arbeten. I år satsar vi cirka 17
miljoner kronor på ledningsnätsförnyelse i Gävle kommun.
Här kan du se arbeten som är planerade, pågående och färdigställda:

Pågående arbeten/entreprenader

Södra Skeppsbron, Gävle: 22 - 27 oktober 2019
Saltharsfjärden, Norrsundet: september - november 2019
Åvägen - Furbergsvägen, Forsbyseptember - oktober 2019
Skymda vägen - Hagaströmsvägen, Hagaström:
september - december 2019
Stabbläggargatan, Bomhus: maj 2019 - december 2020
Kyrkogatan, Gävle: april - 31 oktober 2019: 
Ny infrastruktur - samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun 
Södra Kansligatan, Gävle: juli - november 2019
 

Planerade arbeten

Lexe: Ny tryckstegringsstation oktober-december 2019

Färdigställda arbeten

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts under 2019 i Gävle kommun. 

Lundkroken, Valbo: Infodring av vattenledning
Åbrinken, Valbo: Infodring av vattenledning
Norra Brinken, Lexe: byte av ventiler och brunnar
Bäckvägen - Skiljebrovägen, Valbo: Infodring av vattenledning 
Östanbäcksallén - Lundgrens väg, Valbo: Infodring av vattenledning
Lindesnäsvägen 31-45, Hagaström: Nya vatten-, spill- och dagvattenledningar
Nygatan - Drottninggatan, Gävle: nya ventiler
Smäckvägen, Valbo: Nya VA-ledningar
Islandsbron, Gävle: Ny avloppspumpstation
Mackmyravägen 18-35, Valbo: Nya VA-ledningar


Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2019-10-15 11:29:17