Meny

Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.


Ledningsnätsförnyelse 2020

I år satsar Gävle Vatten cirka 25 miljoner kronor på att förnya och förbättra ledningsnätet i Gävle kommun. I Bomhus och Hagaström utförs två större och längre arbeten under 2020. 

Gästrike Vatten arbetar kontinuerligt med att kartlägga och
analysera ledningars ålder, markförhållanden och var det finns problem med läckor och stopp. Kartläggningen hjälper oss att prioritera förebyggande arbeten. 

Här kan du se arbeten som är planerade, pågående och färdigställda:

Pågående arbeten/entreprenader

Stabbläggargatan, Bomhus, etapp 2: april  - december 2020
Lexe: Ny tryckstegringsstation december 2019 - februari 2020

Planerade arbeten

Stackbo, Valbo: Nyanslutning till Microsoft april - december 2020
Pliggvägen, Dressinvägen och Hagavägen, Hagaström: Nya VA-ledningar april - december 2020
Hamrångevägen 176-198, Hamrånge: byte av avloppslösning: april - november 2020
Drabantvägen, Kungsbäck: ny dagvattenledning: maj-november 2020
Brodingatan - Styrmansgatan: asfaltering i samarbete med Gävle kommun, sommar 2020
Skymda vägen, Hagaström: återställningsarbete, våren 2020
Saltharsfjärden, Norrsundet: återställningsarbete, våren 2020
 

Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större ledningsnätsförnyelsearbeten som har färdigställts under 2019 i Gävle kommun. 
Skymda vägen - Hagaströmsvägen, Hagaström: Nya VA-ledningar
Saltharsfjärden, Norrsundet: nyanslutning klar för inkoppling
Lokattvägen, Lämmelvägen, Illervägen, Trollvägen och Skogsfruvägen i Olsbacka: renoverat spilledning 
Röjningen, Sätra: renovering av vatten- och spilledning
Södra Skeppsbron: ledningsarbete för nyanslutning
Södra Kansligatan, Gävle: ledingsnätsförnyelse
Kyrkogatan, Gävle: Ny infrastruktur i samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun, april - 31 oktober 2019
Stabbläggargatan Bomhus, etapp 1: ledningsnätsförnyelse 
Åvägen - Furbergsvägen, Forsby: september - oktober 2019
Lundkroken, Valbo: Infodring av vattenledning
Åbrinken, Valbo: Infodring av vattenledning
Norra Brinken, Lexe: byte av ventiler och brunnar
Bäckvägen - Skiljebrovägen, Valbo: Infodring av vattenledning 
Östanbäcksallén - Lundgrens väg, Valbo: Infodring av vattenledning
Lindesnäsvägen 31-45, Hagaström: Nya vatten-, spill- och dagvattenledningar
Nygatan - Drottninggatan, Gävle: nya ventiler
Smäckvägen, Valbo: Nya VA-ledningar
Islandsbron, Gävle: Ny avloppspumpstation
Mackmyravägen 18-35, Valbo: Nya VA-ledningar


Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2020-04-01 22:41:22