Meny
Pressmeddelande - 2013-01-24

Gästrike Vatten prisas för energieffektiv drift efter effektiviseringar i reningsverken

Gästrike Vattens arbete för att energieffektivisera sina anläggningar prisades av branschorganisationen Svenskt Vatten när ett stort energiprojekt för VA-branschen avslutades i mitten av januari. Projektet som pågått sedan 2005 har verkat för att VA-branschen ska bli mer energieffektiv genom minskad elanvändning och ökad energiproduktion i reningsverken av biogas, el och värme.

Hos Gästrike Vatten startade energieffektiviseringen med ett energiomställningsbidrag från Svenskt vatten och Energimyndigheten för Ockelbo reningsverk. Det föll mycket väl ut och när vi sen fick ett omställningsbidrag även för Älvkarleby reningsverk fortsatte det interna energiarbetet av bara farten. Besparingen i energi inom Gästrike Vatten blev mycket bra, bara i Ockelbo sparade vi 35 % under perioden 2008-2011.

I Gävle och Hofors har effektiviseringen i anläggningarna inte skett via omställningsbidrag utan från planerade investeringar tillsammans med den kunskap och större medvetenhet som vi erhållit via energiprojekten i Ockelbo och Älvkarleby. De prisade kategorierna är energieffektiv vattenförsörjning och förbättrad energieffektivitet.

- Det är mycket tillfredställande att våra ansträngningar att minska energianvändningen fått så bra och tydliga resultat, säjer Mats Rostö VD, Gästrike Vatten. Energieffektivitetsarbetet får minskade kostnader som följd vilket är positivt för våra kunder.

De största vinsterna med energikartläggningen inom Gästrike Vatten har legat inom områdena miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Fossila bränslen används t ex inte längre för uppvärmning och nya styrinstrument och styrsystem ökar möjligheten att optimera driften med lägre energikostnader i framtiden.

En viktig framgångsfaktor har varit samarbetet mellan medarbetare med nyckelkompetenser inom el, process och anläggningskunnande för ett helhetsgrepp i processerna på ett rationellt och effektivt sätt.
 

Bästa förbättring av nyckeltal 2008-2011

Total el/ansluten (kWh/pers,år)
-----------------------------------------------------------------------------
Mariestad ‐ 55 %
Ockelbo ‐ 35 %
Hofors ‐ 30 %

Valdemarsvik ‐ 19 %
Älvkarleby ‐ 17 %
Västerås ‐ 16 %
 

Nyckeltal elförbrukning vattenverk

Total el/prod.m³ (kWh/m³)
-----------------------------------------------------------------------------
Sydvatten Ringsjöverket 0,09 (0,08)
Göteborg, Lackarebäck 0,17
Bollnäs, Flästa 0,19 (0,20)
Uddevalla, Marieberg 0,20 (0,18)
Älvkarleby, Kronsågen 0,22 (0,26)

För mer information kontakta
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten, 026-17 51 51
Richard Faber, Processingenjör, 026-17 51 42
Sidan skapad 2013-12-30 14:06:21