Frågor och svar om vattenrestriktioner


De senaste årens varma och torra somrar har lett till låga grundvattennivåer över hela Sverige. I och med detta har restriktioner införts på flera ställen gällande vattenanvändning. Så även i Gästrike Vattens medlemskommuner.

Grundvattennivåerna i Ockelbo och Östhammars kommuner är fortsatt låga och vi har ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. Påfyllningen av grundvatten har varit liten under hösten och vintern. Även i Gävle kommun är grundvattennivån låg och vi övergår nu även här till "gult läge".
Vanligtvis sker en påfyllning av grundvattenmagasinen vid snösmältning och nederbörd senare på våren. Vi kommer därför att göra en ny bedömning av grundvattennivåerna och vid behov även införa ytterligare vattenrestriktioner.

Vi bevakar grundvattennivåerna och informerar löpande vid lägesförändringar. 
Tills vidare vill vi dock uppmana alla våra kunder att fortsätta vara vattensmarta.

 Vad innebär vattenrestriktioner?

Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär restriktioner följande:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Använd gärna annat vatten är kommunalt dricksvatten för att fylla din pool
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.
 • Undvik onödig vattenanvändning så länge värmeböljan håller i sig
                                                                 
Var gäller vattenrestriktionerna?
För närvarande gäller vattenrestriktioner i Gävle, Ockelbo och Östhammars kommuner. Vi bevakar läget och kommer att informera om läget förändras.
 
Är det ok att vattna i trädgården om jag har å, sjö eller havsbevattning när det finns vattenrestriktioner?
Ja, absolut! Har du redan en inkoppling i din trädgård med vatten från en å, sjö eller hav går det jättebra att vattna med det.
 
Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur och var anmäler jag grannen?
Din granne känner kanske inte till om det finns aktuella vattenrestriktioner, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.
 
Vad händer om jag inte följer restriktionerna?
Vi hoppas att alla hjälps åt att påminna varandra och prata om anledningen till förbudet, istället för att anmäla varandra. Men om någon kraftigt bryter mot förbudet, då har vi rätt att stänga av vattenförsörjningen. Genom att följa restriktionerna hjälper du till så att vattnet räcker till förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma med vatten till matlagning, tvätt med mera.
 
Gäller restriktionerna även för mig med egen brunn?
Restriktionerna gäller endast för kommunalt dricksvatten. Har du en egen brunn ansvarar du själv för att bedöma om ditt vatten räcker för att vattna med. Prata med din kommun om du har fler frågor om din brunn.
 
Jag har sett att företag vattnar trots förbudet. Då kan väl jag också göra det?
Många företag tar redan vatten till bevattning från sjöar och hav. Eller så kanske de inte känner till vattenrestriktionerna. Prata gärna med företaget om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.
 
Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?
Du kan köpa vatten från en annan kommun, men stora delar av landet har också problem med vattenförsörjningen. Du kan själv kontakta en annan kommun och undersöka möjligheterna.   
 
Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Nej, inte om vi har vattenrestriktioner i din kommun. I så fall hänvisar vi till kommunens allmänna badplatser och badhus istället. Eller fyll din pool med annat än kommunalt dricksvatten. 
 
Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?
Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Fråga gärna din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.
 
Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt
 • Spara regnvattnet från stuprör i regntunna och använd det för vattning
 • Använd vattnet från regntunnan och vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med vatten som du samlat i regntunnor. Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
   
Jag har redan fyllt min pool, måste jag tömma den nu?
Nej, du behöver inte tömma din pool. Har du redan fyllt den så kan ni bada i den. Men du får inte fylla i mer vatten eller tömma den och fylla i nytt vatten.
 
Sidan skapad 2017-06-19 09:32:50
Senast ändrad 2019-02-27 16:43:54