Frågor och svar

- samverkan mellan Östhammar och Tierp

Varför ska vi samverka om dricksvatten?
Den kommunala VA försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Att samverka om de vattenresurser naturen har skapat är naturligt.

Vad innebär samverkan?
Samverkan ger möjlighet att möta delar av den tillväxt som prognostiseras för Alunda och Österbybruk mot 2060. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag.

Hur ska samverkan praktiskt genomföras?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att Östhammars kommunfullmäktige beslutar om avsiktsförklaringen mellan kommunerna, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.

När började utredningen?
Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.
 
När togs beslut om samverkan?
Beslut om långsiktig samverkan är inte taget än. Kommunfullmäktige i Tierp fattar beslut den 9 april och kommunfullmäktige i Östhammar fattar beslut den 23 april.
 
Hur är den tekniska lösningen tänkt?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att Östhammars kommunfullmäktige beslutar om avsiktsförklaringen mellan kommunerna, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.
 
Slipper Östhammar vattenbrist nu?
Både ja och nej, när vattnet från Tierp rinner i ledningen kommer det bara att levereras till Österbybruk och Alunda. Det är flera år kvar.
I övriga delar av Östhammars kommun arbetar vi med andra åtgärder för att lösa vattenbristen.
Så just nu är det lika viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt gemensamma vatten, och att vi använder det smart. Läs mer här om hur du kan vara vattensmart (länk).
 
Kommer vattnet räcka till invånarna i Tierp?
Ja det kommer att räcka. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Det räcker till invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Hur mycket kostar ledningen?
Kostnaden för överföringsledningen är beräknad till 150 miljoner kronor. Finansieringen ska beslutas av Östhammar kommunfullmäktige under april.Sidan skapad 2019-03-18 12:26:35
Senast ändrad 2019-04-01 15:54:04