Frågor och svar

Jag har ingen plats att ha vattenmätaren på, vad ska jag göra?
Kontakta oss om du behöver råd om placering av vattenmätaren eller fråga din VVS-installatör om råd. Vi vet att det kan vara svårt att tillgodose alla krav som ställs i en befintlig bostad och att ibland måste vi frångå rekommendationerna.
Du kan skaffa en vattenmätarbrunn som grävs ned i marken vid tomtgräns om det inte går att installera vattenmätaren inomhus. En mätarbrunn kostar cirka 20.000 kronor och den köper du själv.
Ska jag behålla mitt avhärdningsfilter?
Gästrike Vatten rekommenderar att du tar bort avhärdningsfiltret, det spar både tid (hantering) och pengar (inköp av salttabletter och mer vatten) samt är bättre ur ett hälsoperspektiv.
Dessutom backspolas filtret vilket ökar vattenförbrukningen (som går genom vattenmätaren) och du behöver ha kvar ett avlopp för spolvattnet. Filtret regenereras med salttabletter så vattnet efter filtret kommer att ha förhöjd halt av natriumjoner vilket enligt vissa kan leda till förhöjt blodtryck.
Vem sätter upp vattenmätaren?
Du sätter upp konsolen som vattenmätaren ska sitta i. Gästrike Vatten tar med sig vattenmätaren och sätter upp den vid besiktning och inkoppling.

På vilken sida av vattenmätaren ska inkommande vatten sitta på?
Du väljer själv om du vill ha inkommande vatten till vänster eller höger sida av mätaren. Mätaren kan vändas åt båda hållen, till och med sättas i taket.
Sidan skapad 2016-05-11 11:04:38
Senast ändrad 2016-05-11 11:04:44