Meny

Vatten och avlopp i Forsby, ForsbybadetAnläggningsfakturan skickas ut i maj
I slutet av vecka 18 skickar vi anläggningsfakturorna, fakturan kommer i din postlåda i början av
vecka 19.  I samband med att du får fakturan så upprättas även förbindelsepunkten. Du får
information och karta tillsammans med fakturan om detta.

Hur ska jag göra för att koppla in?
1. Boka besiktingstid på hemsidan
2. Koordiera ditt eget arbete med den besiktningstid som du har bokat
3. Betala anläggningsfakturan innan din besiktningstid infaller (även om fakturan inte har förfallit)
4. På besiktningsdagen: Vi kopplar in vatten och avlopp direkt om din VA-installation är korrekt utförd

Läs broschyr om inkoppling
Anläggningsavgiften ska vara betald och arbetet på din fastighet ska vara klart innan du
kan ansluta. Kontakta vår kundservice, 020-37 93 00 om du har frågor.

Jag vill inte koppla in nu
Du har två år på dig att ansluta från maj 2017. Det är Miljö & Hälsa på kommunen som är tillsynsmyndighet för anslutning till kommunalt VA.

Läs mer om anslutningsprocessen


Vi har borrat ledningar under Testeboån

I Forsby har vi använt en teknik som kallas styrd borrning. Fördelen är att det går fortare, det blir mindre återställningsarbete och omgivningen påverkas mindre än vid schaktning.

Vi har dragit ledningar för vatten, avlopp, el och bredband under Testeboån. I Forsby har SVEAB genomfört ett pilotprojekt för miljövänlig hantering av massor på plats. Vi har renat och återfyllt med samma fyllning som grävdes upp. Det är miljövänlig och ny teknik i Sverige.

Styrd borrning under Testeboån

Massorna tippas i reningsverketts

Grävmaskinisten måste veta precis hur långt de har borrat
Reningsverket renar massorna på plats.

Skyddsröret som ledningarna ska dras i under Testeboån.Entreprenören SVEAB utför arbetet. De kommer att markbereda, gräva och lägga ner ledningar för vatten och avlopp, el samt bredband.

Kommunstyrelsen i Gävle har beslutat om en utbyggnadsplan för vatten och avlopp och Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut VA-nätet. Utbyggnaden omfattar anslutning av 22 fastigheter. 

Vi planerar för start av utbyggnaden 2016. Alla fastigheter som berörs ansluts till det nya VA-nätet och betalar sin egen anslutning. Fastigheterna kan ansluta sig tidigast hösten 2016 och anslutningsavgiften styrs av VA-taxan i Gävle kommun.

Karta över vilka fastigheter som berörs.

Varför ett nytt VA-nät?

Det är önskemål på bättre avloppsrening från boende i området samt att krav på att enskilda och mindre avloppsanläggningar har skärpts senare år som ligger bakom utbyggnaden. Kommunalt VA bedöms vara den bästa lösningen för området. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten året runt samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål.

Har du frågor?
Jessica Zetterholm, projektadministratör, 026-17 51 46
Gästrike Vatten, 020-37 93 00, info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material från möten

Brev, koppla in kommunalt VA, oktober 2016
Vykort, inbjudan till informationsmöte 14 september 2016
Brev, inbjudan informationsmöte 9 februari 2016
Brev, inbjudan informationsmöte 22 september 2015
Informationsmöte 9 februari 2016
Informationsmöte 22 september 2015

Sidan skapad 2015-09-09 11:58:48
Senast ändrad 2017-05-02 15:30:21