Fettavskiljare förhindrar fettutsläpp

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattent leder till stora problem med igensättningar i våra ledningar. När avloppsvattnet kyls ner  stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Därför ska verksamheter som hanterar livsmedel  installera en fettavkiljare och ett system för fettåtervinning.

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till avloppet. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar. 

Fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion
Fettavskiljare är en fast installation som fastighetsägaren ansvarar för. Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering av fettavskiljaren.
 

Läs mer i vår broschyr ». 

Tömning av fettavskiljare
Tömningsintervallen ska ske utifrån Svensk standard SS-EN 1825-2, med möjlighet till anpassning utifrån fettavskiljarens storlek och funktion i relation till befintlig verksamhet.För tömning kontakta Gästrike Återvinnare

Kontakt

Gästrike Vatten, 020-37 93 00,  info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-03-20 14:17:05
Senast ändrad 2016-10-20 17:35:10