Meny

Faktura­förklaring

Fast och rörlig avgift
Din VA-faktura består av både en fast och rörlig avgift:
  • en fast årlig mätaravgift som täcker kostnader för bland annat skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.
  • en rörlig avgift som baseras på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Här nedan hittar ni en förklaring av hur fakturan är uppställd.

 Fakturaförklaring
Sidan skapad 2014-04-01 12:15:38
Senast ändrad 2016-05-18 17:02:48