Eget vatten

Om du har egen dricksvattenbrunn eller är med i en samfällighet och får ditt vatten från en mindre anläggning så ansvarar du själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i gott skick. Om du har frågor eller behöver råd kan du läsa mer under länkarna nedan eller kontakta Miljö- och hälsoskydd i din kommun.

Mer information om eget vatten finns på kommunernas hemsidor.
Gävle kommun »
Hofors kommun »
Ockelbo kommun »
Älvkarleby kommun »
Östhammars kommun »

Livmedelsverkets råd om egen brunn »