Meny

Underhållsarbete 

Gästrike Vatten utför underhålls-arbete på ledningar i centrala Gävle under perioden 6 - 17 maj. Arbetet på vardagar kl. 6.30 - 16. 

Entreprenören har en grävmaskin och lastbil på plats.  Vänligen respektera arbetsområdet och iaktta försiktighet så att inga olyckor sker.

6 - 10 maj 
Nygatan/N. Rådmansgatan 
Gräv- och ledningsarbeten som påverkar framkomligheten. Ett körfält hålls öppet. Risk för köbildning, välj en annan väg om du kan. 

13 - 17 maj
Drottninggatan/N. Köpmangatan
Gräv- och ledningsarbeten som påverkar trafik och varutransporter på N. Köpmangatan. Gatan är stängd för genomfartstrafik. Gångare och cyklister kan passera på Drottninggatan men framkomlig-heten är begränsad. 

Vi ber om ursäkt om arbetet orsakar dig problem och hoppas att du har tålamod under utförandet. 

Vilka berörs?

Arbetet orsakar inte störningar i vattenleveransen förutom kortare avbrott vid inkoppling av ledningar.

Fastighetsägare, näringsidkare och boende och övriga som vistas i området påverkas av buller, damm och begränsad framkomlighet. Det kan vara svårt att hitta parkeringar i området. 

Vi ber dig som har varutransporter att planera varuleveranser i den mån det är möjligt under tiden som N.Köpmangatan är avstängd för genomfartstrafik.  

Gångare och cyklister kan passera på Drottninggatan. Vi ber dig dock att vara försiktig så att inga olyckor sker.

SMS vid driftstörning

Arbetet orskar några kortare vattenavstängningar. Vi skickar SMS till berörda i området.

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatiskt. Registrera ditt nummer här så att du får SMS om driftstörningar.


Vill du veta mer?

Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar om arbetet, du når oss på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2019-04-26 10:52:56
Senast ändrad 2019-04-26 16:34:57