Meny

Dricksvattenhygien och risker

- Skydda och säkra vårt viktigaste livsmedel

OBS! Anmälningsformular längre ned på sidan


Nu kör vi utbildning i egen regi!

Den nya utbildningen har en tydligare koppling till förutsättningarna i våra fem kommuner där vi levererar dricksvatten och sköter drift och underhåll av ledningar. 

Dricksvattenhygien
Det är dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Du som arbetar i våra anläggningar eller i en entreprenad är en viktig del i processen från vattentäkt till kran.

I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten) och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.

Från och med 1 januari 2013 ställer Gästrike Vatten krav på att alla som arbetar i våra anläggningar ska genomgå utbildning. Bra hygien och risktänk vid ledningsnätsarbeten är viktigt för att dricksvattnet i våra ledningar ska vara säkert. Vi vill ge alla som arbetar med dricksvatten kunskaper om hur man förebygger föroreningar av grundvatten och hur man ska agera om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde.

Utbildningskostnad: 1500 kr + moms per deltagare

Kursledare

Karolina Stenroth är processingenjör och har arbetat på Gästrike Vatten sedan 2014.Hon har doktorerat i biologi. Karolina arbetar med hållbar vattenförsörjning i våra fem kommuner, Gävle, Älvkarleby, Ockelbo, Hofors och Östhammar.

Magnus Hillström, byggledare som har arbetat på Gästrike Vatten sedan 2015. Han arbetar bland annat med arbetsrutiner och förebyggande arbete i våra entreprenader. Magnus är mycket kunnig i hur vi arbetar ute på fältet och vad som gäller i vattenskyddsområden.

Kursinnehåll
  • Allmänt om dricksvatten och risker
  • Vattenskyddsområde - vad gäller?
  • Hygienregler och zoner
  • Ledningsarbeten
Kurstillfällen
  • 19 februari 2019
  • 2 april
Tid: 13-16
Plats: Duvbackens reningsverk, Sältavägen 9, Gävle
 Har du frågor om utbildningen? Kontakta Jessica Zetterholm: jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Anmälan: Dricksvattenhygien och risker - Skydda och säkra vårt viktigaste livsmedel  *
Antal personer  *
Namn på deltagare  * Skriv in samtliga namn
Företag  * Vilket företag arbetar du på?
Faktureringsadress  * Kostnad: 1500 kr + moms per deltagare
Organisationsnummer  *
Fakturareferens
E-postadress  *
Telefonnummer  *