Meny

Studie om dricksvatten och hälsa

Under perioden 2014-2015 genomför Livsmedelsverket en studie om dricksvattendistribution och hälsa, i samarbete med flera kommuner över hela landet. Gävle är en av dessa kommuner. Målsättningen med studien är att öka kunskapen om händelser på dricksvattenledningsnätet och konsumenthälsa, för att stödja Gästrike Vatten som dricksvattenproducent, i vår verksamhet för ett säkert dricksvatten.

Studien undersöker om olika händelser eller problem på dricksvattenledningsnätet kan påverka vår hälsa som dricksvattenkonsumenter. Händelserna som följs upp är vanliga i hela landet och anledningen att dessa händelser följs upp är att undersöka om de medför att folk blir sjuka och hur i så fall hur stor risken är att bli sjuk.
En del av studien undersöker externa föroreningar kring dricksvattenledningsnätet genom provtagning i mätarbrunnar i Gävle. En annan del undersöker om dricksvatten påverkas av externa föroreningar vid händelser på ledningsnätet.  Livsmedelsverket följer upp cirka 10-30 händelser i Gävle kommun under studiens tvååriga period, 2014-2015.
Hur går studien till och vad behöver jag veta om jag blir kontaktad?
Efter att det uppstått en händelse på ledningsnätet i Gävle, exempelvis ett rörbrott, så kommer undersökningsföretaget Ipsos att kontakta mellan 40-200 slumpmässigt utvalda hushåll i kommunen.

Du som blir uppringd för en intervju kan antingen bo i ett område som kan ha påverkats av händelsen till exempel tryckfall, men du kan även bo i ett område som inte påverkats, ett så kallat referensområde. Båda områdena får samma intervjufrågor. Intervjun är kort och består av frågor om dricksvattenkonsumtion, hälsa och hushållets vanor.

Du som bor i ett område som kan ha påverkats av någon händelse på eller vid ledningsnätet kan också bli kontaktad av Gästrike Vatten för provtagning av ditt dricksvatten.
Ansvariga för studien
Livsmedelsverket är tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet ansvariga för studien. Livsmedelsverket genomför studien med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos. 

Läs mer om studien och vilka kommuner som deltar.
Ytterligare upplysningar: Jonas Toljander, projektledare Livsmedelsverket, telefon 018-17 57 45
Lokala frågor: Bengt Falk, VA-ingenjör Gästrike Vatten, telefon 026-17 51 05
Sidan skapad 2015-03-23 18:47:33
Senast ändrad 2016-02-22 11:02:44