Meny

Drabantvägen, Kungsbäck

Gästrike Vatten bygger en ny dagvattenledning på Drabantvägen i Kungsbäck och Soldatvägen 9-17 får nya VA-ledningar och ventier fram till tomtgräns. Arbete utförs för att minska problem med regnvatten som bildar pölar och översvämning.  

25 maj: Drop in - möte utomhus i samband med byggstart
Har du frågor till oss? Måndag 25 maj kl 16- 18 finns representanter från projektgruppen och Furuviks Grävtjänst på plats för at svara på dina frågor och funderingar.
Datum: 25 maj
Klockan: 16 - 18
Plats: Lekparken vid Drabantvägen. 
Vi bjuder på fika! Hoppas att vi ses!

 Projektgruppen finns även tillgänglig för frågor via 020-37 93 00 och info@gastrikevatten.se 

Tidplan
Arbetet startar i april/maj 2020 och ska vara klart i november. Entreprenaden utförs på vardagar klockan 6.30 - 16. 

Varför utförs arbetet?
Vi bygger ut dagvattennätet för att hantera och förebygga problem med dagvatten i området. 

Det här behöver du veta om vatten och avlopp
Bra tips till dig som är fastighetsägare, broschyrerna är framtagna i samarbete med branschorganistionen Svenskt Vatten.
   

Vill du veta mer?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se 

Det blir en byggarbetsplats
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom prata med dina barn och respektera avspärrningar.

Vi kontaktar alltid räddningstjänst, ambulans, Gästrike Återvinnare med flera för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Projektgrupp
Projektledare: Fredrik Dahlberg
Projektering: Bengt Falk
Kommunikation: Jessica Zetterholm