Meny

Dokument och politiska beslut


Uppdrag från kommunfullmäktige i Älvkarleby och Gävle om fördjupad utredning och beslut om avsiktsförklaring gavs till Gästrike Vatten under sista kvartalet i 2015.

Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmkäktige i Älvkarleby och Gävle kommuner om att utöka sin samverkan om dricksvattenförsörjningen. Se beslutsunderlag nedan.


Dokument

Beslutsunderlag Gävle Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv
Bilaga 1 Avsiktsförklaring
Bilaga 2 Sammanställning
Bilaga 2A Sammanställning
Bilaga 2B Sammanställning
Bilaga 2C Sammanställning
Bilaga 2D Sammanställning
Protokoll Gävle Vatten styrelse 2018-05-04

Presentation Gävle kommunstyrelse 2018-05-15

Beslutsunderlag Älvkarleby Kommunfullmäktige 2018-06-18:
Missiv
Bilaga 1 Avsiktsförklaring
Bilaga 2 Sammanställning
Bilaga 2A Sammanställning
Bilaga 2B Sammanställning
Bilaga 2C Sammanställning
Bilaga 2D Sammanställning
Bilaga 3 Utlåtande Ramböll
Bilaga 4 Yttrande Samhällsbyggnad
Protokoll Älvkarleby Vatten styrelse 2018-05-08

Presentation Älvkarleby kommunstyrelse 2018-06-05

Tidigare dokument:
Gemensamt möte med Älvkarleby och Gävle kommunstyrelser 2017-11-24: presentation (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-09-29: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-06-13: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2017-03-22: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-10-27: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-08-22: protokoll (pdf)
Politiskt styrgruppsmöte 2016-03-23: protokoll (pdf), bilaga (pdf)

Beslut i kommunstyrelsen 2015-10-27 Länk till protokoll för kommunstyrelsen i Gävle kommun 
Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-25 Länk till protokoll för kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun
Beslutsunderlag 2015-10-07 Underlag aveende gemensam dricksvattenproduktion för Gävle och Älvkarleby kommun (pdf)
Sidan skapad 2016-05-10 16:14:01
Senast ändrad 2019-11-22 10:06:30