Meny

Byte till digital vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
 
Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Först ut är Älvkarleby kommun med start i september och vi räknar med att vara klara 2020.

En digital vattenmätare har många fördelar
  • Mätaren läses av automatiskt några gånger per år. Det innebär att fastighetsägaren inte behöver läsa av mätaren själva och rapportera in till oss.
  • Alla betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär.
  • Den kan avslöja läckage i ett tidigt skede.
  • Minskar även administrationshanteringen


I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart femte till tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare. Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde år. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.
 
Bytet till digitala vattenmätare ligger i vår fem-årsplan för Älvkarleby Vatten och påverkar inte brukningsavgiften.
 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammars kommuner får digitala vattenmätare successivt när rutinbyten sker, vilket är vart femte till tionde år.

Ansvar och mätarplats

Gästrike Vatten tillhandahåller och äger vattenmätaren som finns i din fastighet. Vi ansvarar även för flytt, byte och service av vattenmätare hos dig som kund. Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar.
 
Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.
 
Läs mer om ansvar här, både för fastighetsägare och Gästrike Vatten »​


Sidan skapad 2019-08-22 10:15:14
Senast ändrad 2019-09-09 13:22:38