Bruknings­avgift i Gävle kommun

Avgifterna gäller från 2016-01-01

Rörlig avgift

Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m3) vatten du använder.
Rörlig avgift
Exklusive moms
Inklusive moms
Rörlig avgift för vatten- och avlopp 8,20 kr/m3 10,25 kr/m³
Rörlig avgift för vatten 3,28 kr/m³ 4,10 kr/m³
Rörlig avgift för avlopp 4,92 kr/m³ 6,15 kr/m³
En avgift per m2 tomtyta och år för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr
En avgift per m2 tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten 0 kr 0 kr


Fast mätaravgift

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.


Villor och fritidshus (småhus)

 3 öre per liter
Exempel för ett typhus A: För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 365 kronor per månad, knappt 3 öre per liter, inklusive moms.
Fast mätaravgift småhus
Exklusive moms
Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

2 260 kr per år

2 825 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

904 kr per år

1 130 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

1 356 kr per år

1 695 kr per årStorförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier
(övriga fastigheter)

 2 öre per liter
Exempel för ett typhus B: För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m3 och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 2 öre per liter, exklusive moms.
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 6 780 kr per år 8 475 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 18 836 kr per år 23 545 kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 45 622 kr per år 57 027,50 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 75 376 kr per år 94 220 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 49 590 kr per år 61 987 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 99 180 kr per år 123 975,00 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 154 720 kr per år 193 400,00 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 238 032 kr per år 297 540,00 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 99 180 kr per år 123 975,00 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 168 606 kr per år 210 757,50 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 327 294 kr per år 409 117,50 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm) 456 228 kr per år 570 285,00 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 313 275 kr per år 391 593,75 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm) 563 257 kr per år 704 071,25 kr per år

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter. 
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 2 712 kr per år 3 390,00 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 7 534 kr per år 9 418,50kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 18 249 kr per år 22 811,25 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 30 151 kr per år 37 688,75 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 19 836 kr per år 24 795,00 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 39 672 kr per år 49 590,00 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 61 888 kr per år 77 360,00 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 95 213 kr per år 119 016,00 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 39 672 kr per år 49 590,00 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 67 443 kr per år 84 303,75 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 130 918 kr per år  163 647,50 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm)  182 492 kr per år 228 115,00 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 125 310 kr per år 156 637,50 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm) 225 303 kr per år 281 628,75 kr per år
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 4 068 kr per år 5 085 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 11 302 kr per år 14 127,50 kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 27 374 kr per år 34 217,50 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 45 226 kr per år 56 531,25 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 29 754 kr per år 37 192,50 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 59 508 kr per år 74 385 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 92 832 kr per år 116 040 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 142 819 kr per år 178 524 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 59 508 kr per år 74 385 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 101 164 kr per år 126 455,00 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 196 377 kr per år 245 471,25 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm) 273 737 kr per år 342 171,25 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 187 965 kr per år 234 956,25 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm) 337 955 kr per år 422 443,75 kr per år
Sidan skapad 2015-12-23 11:15:16
Senast ändrad 2019-05-13 13:21:48