Meny
Pressmeddelande - 2011-05-31

Biogas blir fordonsgas

Sedan 2009 har Gästrike vatten tillsammans med Gävle Energi arbetat för att få igång en uppgraderingsanläggning på Duvbacken. Tillsammans med SBI Ekogas har projektet realiserats och från 1 oktober kan fordon köra på lokalproducerad gas. Produktionen motsvarar cirka 2 500 liter bensin per dygn, vilket räcker till att fylla tankarna för cirka fjorton biogasbussar i stadstrafik. Gävleborgs län har därmed fått sin första biogasmack längs E4.

Biogas har producerats vid Duvbackens reningsverk sedan 1985 men huvuddelen av gasen har fram tills nu använts till att producera el och värme till reningsprocessen. Det handlar om att sälja den biogas som reningsverket genererar och istället köpa el och värme som behövs till driften.

- En beräkning över de senaste sju årens gasvolym visar att Gävle Vatten kommer att göra en liten vinst över tid, att investera i reningsverkets processer för en stabilare rening med jämnare och högre biogasproduktion, säger Mats Rostö VD Gästrike Vatten.
  • Biogas bidrar till mindre farliga utsläpp vid förbränning än både bensin och diesel.
  • Utsläpp av kväveoxider, sotpartiklar och giftiga kolväten är kraftigt reducerade när en bil körs på biogas jämfört med bensin och diesel.
  • Med denna lösning blir Gävle Vattens reningsverk Duvbacken 100 % energineutralt.

Fakta biogas 
Ett av de vanligaste sätten att producera biogas är att använda restprodukten slam från avloppsreningsverk. Slam som i reningsverkens rötkammare blir biogas efter att mikroorganismer brutit ner det biologiska avfallet i en syrefri miljö. Gasen som bildas består till största del av metangas och koldioxid som i en uppgraderingsanläggning förädlas till fordonsgas.

Fakta fordonsgas 
Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas för gasfordon och gasbilar. Det är metangas, antingen fossil naturgas, biogas eller en blandning av dessa två. Majoriteten av fordonsgasen i Sverige består sedan några år av biogas, som under 2009 stod för cirka 63 % av fordonsgasen.

Jämfört med bilar som drivs med bensin eller dieselolja har fordon drivna av fordonsgas lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga avgaser och partiklar. När det gäller koldioxid innebär användning av naturgas som fordonsbränsle ca 20 % lägre utsläpp jämfört med bensin, medan biogas är näst intill koldioxidneutralt. De flesta gasbilar har vanliga bensinmotorer som kompletterats med separat bränslesystem och särskilda tryckbehållare används där gasen komprimeras till maximalt 200 atmosfärers tryck.
 

SBI Ekogas AB är ett regionalt biogasbolag som ägs av Swedish Biogas International AB och Gävle Energi AB. Fler delägare förväntas anslutas i senare fas.
Sidan skapad 2013-12-30 14:29:58