Meny

Beställning telefoni befintlig användare

Detta formulär använder du dig av om du vill beställa telefoni, exempelvis
  • Ny telefon
  • Nytt telefontillbehör
  • Ny abonnemang
Tack för att du använder dig av formuläret
Beställare  * Namn på den som skapar beställningen
AnvändarID  * AnvID på den som ska använda telefonen eller tillbehöret
Telefon  * Ny telefon beställs om användaren har ett användarID men ingen telefon. Behöver användaren byta befintlig telefon används valet Har telefon men behöver en ny
Övrig information (Telefontillbehör)
Abonnemang (användare) Nytt abonnemang levereras som 4G med 1 Gb/månad surfmängd. Behöver användaren mer surfmängd än 1 Gb/månad väljs Förändrad Surfmängd och fyll i önskad mängd på Övrig information (Abonnemang)
Övrig information (Abonnemang)
Abonnemang (anläggning)
Övrig information (Abonnemang (anläggning)) Ange till vilken anläggning abonnemanget ska tillhöra