Meny

Beslut och dokument

Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har ni beslutat om en avsiktsförklaring under våren 2019.
Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Under december inväntas beslut i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner.
Se beslutsunderlag nedan.


Dokument

Avsiktsförklaring Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB »

Avtalet mellan Tierps och Östhammars kommuner:
Missiv »
Avtal om leverans av dricksvatten »
Bilaga 1 Avsiktsförklaring Tierps kommun »
Bilaga 2 Avsiktsförklaring Östhammars kommun » 
Bilaga 3 PM samverkan för dricksvattenförsörjning »
Bilaga 4 Miljödom för vattenuttag »
Bilaga 5 Inkopplingspunkt »
Bilaga 6 Underlag för anslutningsavgift »
Bilaga 7 Underlag för rörlig brukningsavgift »

Finansiering av överföringsledning:
Missiv »
Bilaga 1 Styrelseprotokoll »
Bilaga 2 Missiv överföringsledning »Sidan skapad 2019-03-18 12:30:48
Senast ändrad 2019-12-12 21:00:32