Beräkna din anläggnings­avgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Gästrike Vatten.

Anläggningsavgiften debiteras när vi har anvisat den så kallade förbindelsepunkten, där fastigheten ska ansluta till de allmänna ledningarna. Läs mer om anslutning.
Vad kostar det att ansluta din fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning?
Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan i din kommun, samt vilka vattentjänster som finns att tillgå. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Beräkna din preliminära anläggningsavgift med 2019 års VA-taxa för småhus (villor och fritidshus)
Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max två bostadsenheter. Om du vill veta anläggningsavgiften för en fastighet med fler än två bostadsenheter eller för en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta Gästrike Vatten, telefon 020-37 93 00.
Välj kommun:
För vilka tjänster gäller anslutningen?
Verksamhetsområdet avgör vilka vattentjänster som finns att tillgå. Den totala anläggningsavgiften beräknas utifrån de vattentjänster som ska anslutas. Vi delar in våra vattentjänster i vatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kommer från hushåll, industri, biltvättar och andra verksamheter. Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel gator, dränering, stuprännor, parkeringar. Läs mer om våra vattentjänster. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga vattentjänster inom verksamhetsområdet.
Välj tjänster:
Tomtyta för fastigheten
Fyll i fastighetens totala tomtyta:
Antal bostadsenheter på fastigheten
En lägenhet räknas som en bostadsenhet.
Antal bostadsenheter:
Sidan skapad 2017-12-15 10:27:52
Senast ändrad 2019-09-18 14:08:04