Meny

Bakgrund

Det behövs mer mängd vatten och fler vattentäkter för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.
  • Reservvattentäkt saknas både för Älvkarleby och Gävle
  • Både Älvkarleby och Gävle växer och behöver därför mer vatten

Dagens vattenverk i Älvkarleby, Kronsågen och Sand, hämtar vatten från samma grundvattenmagasin i Uppsalaåsen. Skulle magasinet förorenas påverkar det båda vattenverken och vi får då problem att leverera dricksvatten. Vattenverken har inte heller någon långsiktig kapacitet att ersätta varandra vid en större driftstörning.

Vattenverken för centrala Gävle, Valbo och Sätra, hämtar också sitt vatten från ett och samma grundvattenmagasin i Gävle-Valboåsen. Eftersom Gävles vattenverk ligger längre ifrån varandra än vattenverken i Älvkarleby, kan de påverkas olika av en förorening. Men det finns inget alternativ till vattenförsörjning och konsekvenserna blir stora både vid förorening av grundvattnet och vid en större driftstörning på vattenverk eller ledningsnät. Idag nyttjar vi dessutom allt vatten som produceras vilket gör att mer dricksvatten behövs för att klara kommunens växande behov.
 

Samverkan ger möjligheter

Genom att anlägga en ny vattenförsörjningsanläggning som binder ihop flera vattentäkter och vattenverk kan de komplettera varandra. Då får vi ett mer robust system, en säkrare vattenleverans och mer vatten. Många år av utredningar har visat att den uppgiften löser vi bäst tillsammans, över kommungränserna.

Utredningen är på uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommuner. Syftet är att utreda hur mycket vatten av god kvalitet som finns och alternativ för hur vi kan använda det för att skapa nytta för invånarna i Älvkarleby och Gävle kommuner. Samverkansutredningen ska vara till nytta både för de som har kommunalt VA idag och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i båda kommunerna och regionalt. Genom samverkan för en ny vattenproduktion ser kommunfullmäktige i både Älvkarleby och Gävle stor potential att säkra tillräckligt med dricksvatten av god kvalitet inför framtiden. Ett underlag för beslut om fortsatt arbete ska vara klart vintern 2017/2018.
 
Alla vinner på en samverkanslösning
  • Driftssäker vattenförsörjning
  • Tillgång till mer vatten.
  • Mjukare dricksvatten med mindre kalk.
  • Möjlighet för regionen att växa.
  • Delade kostnader.

Stark politisk förankring

Projektet som har en starkt politiskt förankring invigdes i Skutskär av politiker i februari 2016.


Sidan skapad 2018-06-18 19:36:12
Senast ändrad 2019-09-06 10:45:37