Meny

Avgifta vårt avlopp!

Våra reningsverk kan inte ta hand om läkemedel och kemikalier. De hamnar istället i närliggande hav, sjöar och vattendrag, där de påverkar miljö och djur.

Läkemedel gör stor nytta för människor. Men de innehåller också miljöskadliga ämnen som kan läcka ut i miljön. Om överblivna läkemedel inte hanteras på rätt sätt hamnar de så småningom i naturen där de kan göra skada på såväl natur som djurliv. Därför får inte läkemedel och kemikalier slängas i soporna eller hällas i avloppet.
 
Avloppsreningsverken kan inte ta hand om allt
Kommunala reningsverk och enskilda avloppsbrunnar är inte byggda för att rena avloppsvattnet från medicinrester eller kemikalier. Många kemikalier är giftiga och påverkar både miljö och djurliv. Spola aldrig ned kemikalier i toaletten och häll inte heller ut dem i avloppen. Lämna in dem på den lokala återvinningscentralen.

Läkemedel gör stor nytta för människor. Men de innehåller också miljöskadliga ämnen som kan läcka ut i miljön. Många läkemedel bryts inte ned helt i kroppen utan rester lämnar kroppen via urin och avföring. Läkemedel som hamnar i avloppsvatten påverkar ekosystemet. Ett exempel på det är östradiol som finns i p-piller och p-plåster. Hormonet som påverkar fiskarna och kan i värsta fall påverka fiskens fruktsamhet. Även antibiotikarester återfinns i stor utsträckning i slammet i avloppsreningsverket.

Därför ska du aldrig slänga läkemedel och kemikalier i soporna eller toaletten och inte heller hälla dem i avloppet.
 
Återvinn dina gamla produkter
Våra miljöstationer tar hand om det avloppsverken, vattenverken och naturen inte kan. Du kan göra en stor insats genom att lämna avfall som innehåller miljögifter till återvinning, till exempel nagellacksflaskor, aceton, hårsprayburkar, olja, färg och lösningsmedel. Använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium.

Lämna in dina gamla och överblivna läkemedel på apoteket. Använd apotekets returpåse eller lägg dem i en egen påse. Huvudsaken är att den är genomskinlig så att apotekspersonalen kan se vad som är i den. När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Ge bara påsen till någon i personalen.

Med smarta val i vardagen bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar. Vattnet ingår i ett evigt kretslopp, som vi alla är en del av. Tack för att du tar hand om det!
Sidan skapad 2018-02-09 15:08:39
Senast ändrad 2018-02-09 15:11:56