Avfalls­kvarnar är inte tillåtna

Det är inte tillåtet med avfallskvarn i våra kommuner. Anledningen är att det medför risk för stopp i ledningsnätet. Våra reningsverk är heller inte bygda för att ta emot organiskt hushållsavfall.

Gästrike Vatten beviljar inte tillstånd för att  installera avfallskvarn till det kommunala avloppet. Det betyder att det inte är tillåtet med avfallskvarn i någon av kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo eller Älvkarleby. Våra reningsverk är endast byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från toaletter, tvätt, och disk. Det är därmed inte tillåtet att spola ner organiskt hushållsavfall.

Om du har en installerad avfallskvarn uppmanar vi dig att ta bort den. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig om avfallet fastnar i ledningsnätet och källaröversvämning uppstår eller om det bräddar orenat avloppsvatten ut i naturen.

Gästrike Återvinnare ansvarar för insamling och källsortering av organiskt hushållsavfall. Detta komposteras och återanvänds som näringsrik kompostjord.
Kontakt för mer information
Lena Blad, VD Gästrike Vatten
Telefon: 020-37 93 00
lena.blad@gastrikevatten.se
Sidan skapad 2015-03-20 11:05:16
Senast ändrad 2019-02-08 12:03:16