Arkiv vattenläget 2018

Uppdaterat 2018-09-13

I Östhammars kommun är grundvattennivåerna fortfarande låga. De kan komma att sjunka ytterligare något innan höstens påfyllning startar under oktober-november. Bevattningsförbudet kommer att kvarstå till den 1 oktober.

I Ockelbo kommun finns fortsatt risk för vattenbrist och vi uppmanar våra kunder att använda dricksvattnet smart.

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är vattenläget bra.
Vi uppmanar ändå våra kunder även i dessa kommuner att fortsätta vara vattensmarta.

2018-08-06
Nu häver vi restriktionerna för användningen av dricksvatten i Totra, Bergby, Norrsundet, Hamrånge och Axmar by.
Grundvattennivån i området är nu normala för årstiden. Det innebär att invånare i Totra, Berby, Norrsundet, Hamrånge och Axmar by åter kan använda dricksvattnet på ett normalt vis. Vi tackar alla som engagerat sig och varit sparsamma med dricksvattnet. Även om vattenläget nu är normalt vill vi uppmuntra våra kunder att bibehålla goda vanor som bidrar till sparsamhet med dricksvattnet.

2018-07-20

Restriktioner för användningen av dricksvatten i Totra, Bergby, Norrsundet, Hamrånge och Axmar by

Under de senaste dagarna har läget för vattenförsörjningen försämrats ytterligare i områdena Totra, Bergby, Norrsundet,  Hamrånge och Axmar by i Gävle kommun.

Läget är ansträngt på grund av låga grundvattennivåer och vattenverkens kapacitet. Om inte vattenförbrukningen minskar är risken för vattenbrist stor. Då värmen och torkan ser ut att hålla i sig vädjar vi till alla med kommunalt vatten i Totra, Bergby, Hamrånge och Axmar by att inte göra av med dricksvattnet i onödan.

Det är viktigt att dricka extra mycket vatten men använd dricksvattnet endast till husbehov, det vill säga till att dricka, laga mat, spola i toaletten, korta duschar och liknande.

Om vattenförbrukningen inte sjunker riskerar vi att få så låga grundvattennivåer så att vattnets kvalitet försämras. Problem med dåligt tryck eller att det blir helt tomt i ledningarna kan också uppstå. Om det blir trycklöst/tomt i vattenledningarna kan bakterier komma in och då behöver vattnet kokas innan man dricker det.

180717
Vattenbrist hotar – Använd dricksvattnet smart     

Det varma och torra vädret fortsätter och nu ökar förbrukningen av dricksvatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Samtidigt sjunker grundvattennivåerna stadigt. Om inte vattenförbrukningen minskar finns risk för vattenbrist.

Värmen och torkan fortsätter att ställa till problem med vattenleveransen. Vi använder mer vatten än vanligt och vattenförbrukningen har ökat alltför mycket i framför allt Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.I hela Östhammar kommun är vattentillgången redan begränsad och den ökade förbrukningen gör att problemen där blir ännu större.

Våra vattenverk jobbar för fullt och flera av dem ligger på maxkapaciteten. Kapaciteten är begränsad för rening och produktion av dricksvatten.

Nu under sommaren sjunker också grundvattennivåerna, speciellt i våra små grundvattenmagasin, och de kommer inte att fyllas på förrän i höst och vinter.

Nu måste alla hjälpa till att spara vatten!
Vi vädjar till alla med kommunalt vatten i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar att använda dricksvattnet smart så länge värmeböljan håller i sig.

Om vattenförbrukningen inte sjunker riskerar vi att vissa områden kan få dåligt tryck och bli helt utan vatten i sina ledningar. Om det blir trycklöst/tomt i vattenledningarna kan bakterier komma in och då behöver vattnet kokas innan man dricker det.

Vi behöver vatten för att klara värmen. Drick gärna mycket vatten men använd vattnet smart till andra ändamål! Så här kan du göra för att spara vatten:

 • Undvik att vattna gräsmattor och planteringar med dricksvatten
 • Fyll inte pooler och badtunnor med dricksvatten
 • Tvätta inte bilar, fasader och uteplatser med dricksvatten
 • Duscha istället för att bada i badkar
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så får du kallt vatten utan att spola i kranen
2018-07-11
Oförändrat läge i Östhammar kommun

Det varma och torra vädret fortsätter och vi påminner om att vi fortfarande har restriktioner för vattenanvändningen i hela Östhammar kommun.

Vi tackar alla boende i Östhammar kommun för hjälpen vi får med att spara vatten. Men på grund av det varma och torra vädret påminner vi återigen till alla boende med kommunalt vatten om att restriktionerna för vattenanvändning fortfarande gäller.

Så här kan du hjälpa till att spara vatten:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet, fråga på biltvätten
 • Laga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt

Tack för ditt tålamod!


2018-06-19
Datumbevattningen i Gävle och Valbo upphör
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo har sjunkit till normala nivåer och nu kan restriktionerna om datumbevattning upphöra för den här gången.

I månadskiftet maj-juni tvingades vi införa restriktioner för vattenanvändning i Gävle, Valbo och hela Östhammar kommun. I Gävle och Valbo har vi dessutom tillämpat datumbevattning för att få ytterligare effekt.

I Gävle och Valbo infördes de första restriktionerna den 30 maj och vi kunde under de följande dygnen direkt se en besparing på cirka 30% för produktionen i Valbo samt cirka 20% för Gävle.

Under datumbevattningen kan vi konstatera att vi haft för årstiden normala förbrukningar. Vi bedömer nu att läget känns stabilt och därför upphör vi med datumbevattningen i Gävle och Valbo.

Tack till alla boende som hörsammat våra restriktioner och hjälpt till med att spara vatten! Vi kan därför upphöra med datumbevattningen för den här gången!
Oförändrat läge i Östhammar kommun
I hela Östhammar kommun infördes restriktioner om vattenanvändning den 1 juni. Rektriktionerna ligger kvar tills vidare.

Tack vare er boende i kommunen och era insatser för att spara vatten, kombinerat med att vi intensifierat vårt förebyggande läcksökningsarbete har vi gjort följande besparingar:
I Östhammar ser vi en besparing på 10 %, i Österbybruk 13%, i Alunda 7% och i Gimo 4%. I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat. Vi fortsätter att söka och åtgärda läckor främst i Alunda och Österbybruk där vattentillgången är sämst.

Stort tack till alla boende för att ni hjälpt till att spara vatten!

Även om restriktionern har gett resultat så kvarstår den i Östhammar kommun där vi har begränsad tillgång på grundvatten. 
Tack för ert tålamod!

Här kan du läsa mer om att vara vattensmart »


2018-06-08
Vi påminner om att datumbevattningen gäller för Gävle och Valbo
Det varma vädret håller i sig och vi måste fortsätta spara vatten. Därför påminner vi om att datumbevattningen fortfarande gäller.

Stort tack till alla er som hörsammat och följer våra restriktioner med datumbevattning i Gävle och Valbo! Det gör skillnad! Men nu kommer åter en helg som förväntas bli mycket varm och vi påminner därför om att det fortfarande råder datumbevattning i Gävle och Valbo.

Det är inte brist på grundvatten i Gävle utan det används ovanligt mycket vatten. Uttaget är ovanligt stort och det går åt mycket mer vatten än vi hinner leverera. Om uttaget fortsätter riskerar vi att vissa områden kan bli utan vatten i sina ledningar.

Så här fungerar datumbevattningen:
Om du bor på ett ojämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på ojämna datum, och om din adress har ett jämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på jämna datum.
 • Fastigheter med gatuadress som har ojämna nummer (till exempel 1, 3, 5 osv.) får vattna utomhus på ojämna datum.
 • Fastigheter med gatuadress som har jämna nummer (till exempel 2, 4, 6 osv.) får vattna utomhus på jämna datum.
Datumbevattningen gäller från och med nu och tills vidare för alla som är anslutna till kommunala vatten i Gävle och Valbo.

2018-06-05
Datumbevattning på grund av det torra vädret
Tack alla Gävlebor som hjälper till att spara vatten!

Under förra veckan införde vi restriktioner för vattenanvändningen då det visade sig att det gick åt ovanligt mycket vatten. Problemen kvarstår och uttaget av vatten är fortfarande för stort. Nu ändrar vi våra restriktioner och inför datumbevattning.

Datumbevattningen gäller från och med nu och tills vidare för alla som är anslutna till kommunala vatten i Gävle och Valbo.Om du bor på ett ojämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på ojämna datum, och om din adress har ett jämnt gatunummer uppmanas du att bara vattna på jämna datum.
 • Fastigheter med gatuadress som har ojämna nummer (till exempel 1, 3, 5 osv.) får vattna utomhus på ojämna datum.
 • Fastigheter med gatuadress som har jämna nummer (till exempel 2, 4, 6 osv.) får vattna utomhus på jämna datum.
Vid frågor, kontakta vår Kundservice, tel 020-37 93 00.

2018-06-01
Tack alla ni som hjälper till att spara vatten genom att följa våra restriktioner!
Det har effekt och vi ser att läget har förbättrats något men fortfarande går det åt mer vatten än vad vi kan leverera ut i ledningsnätet. Vi har god tillgång på grundvatten i Gävle men problem uppstår när många använder mycket vatten samtidigt.
Nu väntar en mycket varm helg och vi vädjar till alla Gävlebor att fortsätta hjälpa till att spara på vattnet.
 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylskåpet så slipper du spola i kranen

Restriktionerna gäller för alla med kommunalt vatten.
Vi tackar för ditt tålamod!

Vattenläget i Östhammar kommun
Aktuell information om vattenläget i Östhammar kommun hittar du via länken i höger spalten. Du kan även klicka här.
2018-05-30
Vi inför restriktioner för Gävle och Valbo
Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen i Gävle, Valbo och Forsbacka. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner.

De senaste veckornas varma väder är till glädje för många av oss. Dock ställer värmen även till problem med vattentillgången då vi använder mer vatten än vanligt. 
Restriktionen gäller tills vidare för samtliga med kommunalt vatten och för följande ändamål:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen
Vi vädjar därför till alla Gävlebor att undvika onödig vattenanvändning så länge värmeböljan håller i sig. Det finns en stor risk att vissa områden kan bli utan vatten helt i sina ledningar under de timmar som vattenförbrukningen är som störst. Om trycket försvinner i ledningarna kan det medföra att bakterier kan komma in i våra ledningsnät och då tvingas man koka vattnet innan man kan dricka det.

Vad gäller grundvattennivåerna så har vi fortfarande grönt läge i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. I Östhammar är läget däremot sämre och vi har gult läge och restriktioner även där för samma ändamål som i Gävle. Se ovan.
Vi behöver er hjälp med att spara vatten i både Gävle och Östhammar. Genom att vara rädda om vårt dricksvatten gör vi skillnad.För aktuell information om läget för vattenrestriktioner kan du klicka dig in på länken "Vattenrapporten" i spalten till höger. Den uppdateras löpande.
I samma spalt hittar du även mer information om att spara vatten, bland annat "Frågor och svar". 

 Här hittar du fler tips på hur du kan vara vattensmart »

Sidan skapad 2018-08-24 15:49:52
Senast ändrad 2019-04-12 08:41:13