Meny

Arkiv press­meddelanden

Aktuella pressmeddelanden hittar du på My News Desk.
Här nedan kan du se pressmeddelanden från Gästrike Vatten som skickades före 2015.

2015-03-03

Kiss och bajs ska pumpas vidare i små röda stugor

Nu är all teknik för huvudpumpstationerna klar på Norrlandet. På onsdag kommer vi att placera små röda stugor över pumparna. Avloppsledningarna längs Norrlandet är långa och vi behöver åtta huvudpumpstationer för att kunna pumpa bajs, kiss samt disk- och tvättvatten från Norrlandet mot Duvbackens reningsverk i Gävle. De färdigbyggda röda stugorna är formade för att smälta in i närmiljön.

2014-12-19

Spara vatten i Gävle är över

Nu är det fritt fram att njuta av ett julbad och att tvätta bilen ren igen! Grundvattennivån är på väg upp och vi startar den brunn vid vattenverket som varit stängd under hösten efter ett dieselutsläpp.

2014-11-20

Många sparar nästan sex hinkar vatten i veckan

Vi fortsätter spara vatten och många invånare hjälper till. Besparingen är 575 000 liter vatten per dygn. Om vi slår ut det på antalet invånare så blir det nästan sex 10-liters hinkar vatten per person och vecka! Ett fint exempel är medarbetare på Gävle kommun som bidrar med skyltar i duschar och kök, uppskjutna bil- och maskintvättar, delningar på facebook och lagade kranar. Du som sportar ser skyltar i duscharna på många anläggningar!

2014-11-18

Hylla din toalett idag

Har du tänkt på hur ditt liv skulle se ut om du inte hade tillgång till en toalett? Så ser tyvärr tillvaron ut för 2,5 miljarder människor just nu. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning. Ta hand om din toalett genom att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Toaletten är inte bara en räddare i nöden, den räddar din hälsa och är också en av förutsättningarna för rent dricksvatten i kranen.  Den 19 november är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag, som syftar till att belysa problemet med bristande sanitet runt om i världen.

2014-10-30

Vi är på god väg men vi behöver fortfarande din hjälp!

Gävleborna fortsätter spara vatten, totalt i hela kommunen har vi hittills minskat med 2 %. Vår önskan är att vi kan spara mer eftersom grundvattennivån fortfarande är låg.
Vår nya anläggning där vi vattnar Valboåsen med renat å-vatten är snart igång. Fortsätt att använda vattnet smart, både hemma och på jobbet! Varenda droppe räknas.2014-10-24

Tack för att du sparar vatten!

Nu har vi sparat vatten i stora delar av Gävle kommun sedan den 6 oktober. Invånare och företag i Hedesunda och Valbo har sparat väldigt bra, 6 % respektive 9 %. Men vattenmätarna i övriga delar av kommunen fortsätter snurra på nästan som förut.  Vi tackar dig som sparar vatten och hoppas nu att hela kommunen ska komma i kapp Hedesunda och Valbo. Fortsätt att använda vattnet smart, både hemma och på jobbet! Varenda droppe räknas.


2014-10-16

Regnet hjäper till men vi behöver fortsätta spara vatten i Gävle!

Grundvattnet är fortfarande mycket låg efter den torra våren, sommaren och hösten. Regnet har bidragit lite till att höja grundvattennivån. Men det kommer att ta veckor, troligen månader innan grundvattennivån är återställd.
Tack för att du som invånare fortsätter hjälpa till att använda vattnet smart i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda!


2014-10-07

Sex områden prioriterade för kommunalt vatten och avlopp

Idag antog Kommunstyrelsen en utbyggnadsplan som visar var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kommer att ske, i arbetet för en mer hållbar VA-lösning.
Omvandlingen från fritidsboende till permanentboende har ökat kraftigt inom Gävle kommun under de senaste tio åren. Kommunens tillsyn visar samtidigt att många fastigheters enskilda avlopp är bristfälliga


2014-10-06

Nu behöver vi spara vatten i Gävle 

Hjälp till att använda vattnet smartare i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda! Grundvattennivån är mycket låg efter den torra sommaren och hösten. Vi har dessutom stängt av en brunn vid vattenverket för att säkra vattnet efter en lastbilsolycka med ett dieselutsläpp. Nu behöver vi invånarnas hjälp att spara vatten!

2014-08-21

Invigning av kommunalt vatten och avlopp vid Trösken i Gävle

Lördagen den 23 augusti inviger Gästrike Vatten VA-utbyggnaden vid Trösken tillsammans med boende i området! Vi firar med en femkamp med tema vatten och samarbete, och så korv med bröd. Tack vare ett gott samarbete över läns- och fastighetsgränser har nu cirka 350 personer vid Trösken kommunalt vatten och avlopp.

2014-07-03

Nu startar vi provpumpning i Ockelbo

Idag har Ockelbo tätort fyra små vattenverk som alla är nödvändiga för att klara vattenförsörjningen. Vi vill i framtiden ersätta dessa med ett vattenverk. Att säkra tillgången på dricksvatten är strategiskt viktigt för att nå en långsiktig och trygg vattenförsörjning.

2014-06-16

Testar SMS-tjänst inför avstängning av vattnet i Furuvik

Imorgon tisdag testar Gästrike Vatten ett nytt sätt att nå sina kunder. Det är 125 fastigheter i Furuvik som kommer att få SMS om att vattnet tillfälligt stängs av. Den som inte har ett mobilnummer får ett telefonsamtal till den fasta telefonen med ett inspelat röstmeddelande.

2014-06-12

Nu startar vi pumpning i Skutskär

Gästrike Vatten provpumpar för att ta reda på hur mycket vatten det finns och se vilken kvalitet det har. Resultatet kommer att ligga till grund både för att säkra Älvkarlebys vattenförsörjning och till en utredning om en eventuell gemensam vattenproduktion.


2014-04-24

Stora biltvättarhelgen 26-27 april

Gästrike Vatten är delaktiga i Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april, ett nytt initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och minska giftiga utsläpp i naturen.


2014-04-16

Invigning av byggarbetsplats Norrlandet

Gästrike Vatten inviger en av Norrlands största VA-utbyggnader. När utbyggnaden är klar 2017 har längden av ett maraton schaktats för nya ledningar och cirka 2 000 personer på Norrlandet får vatten och avlopp. Projektet beräknas kosta 250 miljoner kronor.


2014-04-16

Ingen fara för högfluorerade ämnen i dricksvattnet

Nu har Gästrike Vatten fått svar på de prover för högfluorerade ämnen som tagits i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun. Alla svar ligger under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. Du kan fortsätta dricka vattnet som vanligt.


2013-12-16

H2O - en studie om dricksvatten och hälsa

Livsmedelsverket kommer under 2014-2015 att genomföra en studie kallad H2O Ledningsnät i Gävle och ytterligare sex kommuner. Studien startar vid årsskiftet och är en nationell satsning för att öka kunskapen om dricksvatten och hälsa i Sverige.


2013-11-18

Världstoalettdagen den 19 november

Gävleborna slänger 38,2 ton skräp i toaletten varje år.

För mer information:
Anders Larsson, Chef Drift ocun Underhåll, tfn 026-17 51 53
Camilla Larrson, Informatör Marknad och Kund, tfn 026-17 51 08


2013-11-13

Ockelbo Vatten överklagar Skatteverkets beslut

Ockelbo Vatten AB har under åren 2008-2011 tagit emot aktieägartillskott från Ockelbo kommun för att få en ekonomi i balans. Gästrike Vatten AB, som är driftbolag för Ockelbo Vatten har redovisat aktieägartillskottet som en icke skattepliktig tillgång.
För mer information: 
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten tfn 026-17 51 51 
Gunilla Alsén, Ekonomichef Gästrike Vatten tfn 026-17 51 11 


2013-09-30

Höjd anläggningsavgift i Gävle kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att godkänna Gävle Vattens förslag till höjning 
av VA-taxans anläggningsavgift 2014-01-01 med 12 % och för 2015-01-01 med 12 %, utöver KPI index.
Gävle kommun och Gästrike Vatten genomför stora VA-utbyggnader i omvandlingsområden över tid (bland annat på Norrlandet och Trösken) där det är viktigt att anläggningstaxan stämmer överrens mot kostnaderna. En långtidsanalys är genomförd för projekten vilken ligger till grund för förslaget till fullmäktige.
För mer information: 
Björn Hemgren, Chef Marknad och Kund Gästrike Vatten tfn 026-17 51 40 
Benny Söderlund, Abonnent och taxeingenjör Gästrike Vatten tfn 026-17 51 02


2013-09-30

Visning styrd borrning under Fältskärsleden

Gästrike Vatten lägger ny huvudvattenledning i Gävle för att avlasta befintlig huvudvattenledning på Näringen. Arbetetsmetoden är styrd borrning under mark. En metod där man slipper traditionell grävning. På Fältskärsleden (vid sidan av parkeringen resecentrum/nygatan) kan man följa arbetet på nära håll och se vad det innebär.
Dag: tisdag den 1 oktober kl 13:00 – 13:30
Plats: Fältskärsleden/Nygatan i Gävle
För mer information: 
Camilla Larsson, Information tfn 026-17 51 08
Bengt Falk, VA Ingenjör tfn 026-17 51 05 


2013-09-05

Öppet hus om VA på Norrlandet

På lördag kör vi en favorit i repris när vi arrangerar Öppet hus för boende och andra intresserade kring VA frågorna på Norrlandet. Projektet närmar sig byggstart varför frågor av praktisk karaktär hamnar i fokus, både kring huvudledningar, fastigheternas anslutningar, kostnader samt området som byggarbetsplats.
Utbyggnaden kommer att ske i etapper utifrån vad som är miljö- och byggtekniskt lämpligt. Den första etappen är huvudledningen som byggas ut under 2014. Därefter i tre etapper under 2015-2016. De första anslutningarna kan ske 201.
Dag: Lördag den 7 september kl 10:00 – 14:00
Plats: Utvalnäs fotbollsplan
Pressträff 10:00 - 10:30
För mer information:
Maria Vallberg, Kommunikatör tfn 026-17 51 28


2013-05-13

Ny huvudvattenledning i Gävle

Gästrike Vatten lägger ny huvudvattenledning i Gävle för att avlasta befintlig huvudvattenledning på Näringen. Den nya sträckningen blir från vattenverket i norr till de östra stadsdelarna, under spårområden, Staketgatan och Fältskärsleden. Där går den ihop med befintliga ledningar.
Arbetet startar vecka 20 med uppehåll under juli månad. Ledningen blir totalt 2,2 km och ska vara driftsatt i december 2013 med återställningsarbeten våren 2014.


2013-02-14

Visning av ny UV-ljusanläggning i Hofors vattenverk

Nu öppnar vi dörrarna till vattenverket i Hofors efter en större ombyggnad och installation av en ny modern UV-ljusanläggning. En UV-ljusanläggning som ska säkra dricksvattenkvaliteten i Hofors och Torsåker för framtiden. 
Dag: torsdag 14 februari kl 10.30 – 11.30 
Plats: Hofors vattenverk, Djupdalsgatan 9 (mot Robertsholm)


2013-01-24

Gästrike Vatten prisas för energieffektiv drift

Gästrike Vattens arbete för att energieffektivisera sina anläggningar prisades av branschorganisationen Svenskt Vatten när ett stort energiprojekt för VA-branschen avslutades i mitten av januari. Besparingen i energi inom Gästrike Vatten blev mycket bra, bara i Ockelbo sparade vi 35 % under perioden 2008-2011. 


2012-12-18

Årsavslut och summering av Vattenvaktarna 

Nu är det dags att avsluta året med en kort summering av Gästrike Vattens förebyggande arbete med projekt Vattenvaktarna som vi startade den 22 mars, på Världsvattendagen. Avsikten vara att på ett enkelt vardagligt sätt engagera allmänheten för vår lokala vattenmiljö under temat Hjälp oss rena vatten – bli Vattenvaktare.
Hur gick det, kom det in några ärenden under året?
Vilka var de viktigaste frågorna?
Fortsättningen 2013
Dag: tisdag 18 december 
Tid: klockan 15.00 
Plats: Sätraverket (vattenverket), Hamnleden 20


2012-12-04

Ny projektledare för VA Norrlandet

Det är med stort nöje vi kan presentera Stefan Hedström som ny medarbetare på Gästrike Vatten. Stefan är ny projektledare för VA Norrlandet och kommer att arbeta med koordinering och samordning samt ansvara för konsult-, entreprenad- och kundkontakterna under projekttiden. Utbyggnaden sker utifrån det beslut om utökat verksamhetsområde för VA som togs av kommunfullmäktige i Gävle i mars.
Stefan kommer närmast från Sandvik SMT där han arbetat som avdelningschef för Mark och VA i tio år. Dessförinnan arbetade han på Banverket som projektledare. På fritiden gillar han att vara ute och att idrotta, han joggar gärna i skogen och följer ungdomshockeyn i Gävle.
För mer information: 
Stefan Hedström, Gästrike Vatten, 026-17 51 31


2012-11-27

Riskhantering och dricksvattenhygien

Som ett led i vårt säkerhetsarbete satsar Gästrike Vatten under 2012 på utbildningsinsatser för all personal samt de konsulter och entreprenörer vi anlitar. Från 1 januari 2013 blir det dessutom ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har relevant utbildning. 
Välkommen till en intervju och frågestund med kursledare och deltagare kring innehållet och betydelsen av dessa utbildningar.
Dag: torsdag 29 november kl 11.30 - 12.15 
Plats: Duvbackens reningsverk på Brynäs, Gävle
För mer information: 
Camilla Larsson, Information, 026-17 51 08 
Malin Delin, Dricksvattenstrateg, 026-17 51 19


2012-11-26

VA-taxan i Hofors höjs 2013 med 3,6 % 

Hofors Vatten AB har en särredovisad ekonomi där ett av bolagets mål är en ekonomi i balans. Då prognosen för 2012 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna behövs en justering av taxan i Hofors Vatten från 2013-01-01.
För mer information:
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten, 026-17 51 51


2012-10-15

VA-taxan höjs 6 % i Ockelbo

Prognosen för 2012 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna, därav förslag till justering av taxan i Ockelbo Vatten från 2013-01-01. Kostnadsökningen beror främst på ökat underhåll av anläggningarna. Dessutom har de ökande energikostnaderna beräknats öka mycket och motsvara ca 16 % av rörelsens totala kostnader.
För mer information:
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten, 026-17 51 51


2012-09-25

Gott samarbete löste Gävles grundvattenproblem

Välkommen till en visning av pilotanläggningen i Johanneslöt där vi även ger svar på frågor som finns kring kvalitet och kvantiteten av Gävles dricksvatten. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Gävleborna för deras hjälp att spara vatten under sommaren.
Dag: onsdag 26 september
Tid: kl 13.00
Plats: Johanneslöt, parkering sker vid Hjälpmedel SAM
För mer information:
Mats Linder, Produktionschef Gästrike Vatten, 026-17 51 25
Camilla Larsson, Information tfn 026-17 51 08

2012-08-22

Öppet hus om VA på Norrlandet

På lördag arrangerar vi Öppet hus för att träffa boende och andra intresserade och prata utbyggnad av VA på Norrlandet. Välkommen att träffa oss på Gästrike Vatten samt representanter från Samhällsbyggnad Gävle, Gävle Energi, politiker och fastighetsägare. Utbyggnad av VA beräknas starta 2014 för att ansluta fastigheter under 2015 - 2017.
Dag: Lördag den 25 augusti kl 10:00 – 15:00
Plats: Utvalnäs fotbollsplan
Pressträff 10:00 - 10:30 vid station ”Vatten och Avlopp”
För mer information:
Camilla Larsson, Information tfn 026-17 51 08
Lena Blad, Chef Utredning och Projekt tfn 026-17 51 55


2012-05-11

Gävleborna uppmanas vara sparsamma med vattnet

Grundvattennivåerna i Valboåsen, Gävles dricksvattenförsörjning, har sjunkit ordentligt sedan förra sommaren. En bidragande orsak är att nederbörden var mindre än vanligt sommaren och hösten 2011 samt att snösmältningen var näst intill obefintlig denna vår. Det har därmed inte skett någon naturlig påfyllning av grundvattenmagasinen som nu är nere på en mycket låg nivå.
För mer information: 
Mats Linder, produktionschef Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 25


2012-03-21

Hjälp oss renare vattnet - bli Vattenvaktare!

Att vara Vattenvaktare ska inte vara svårt eller krångligt. Man kan upptäcka konstigheter i naturen och sin närmiljö när man t ex. promenerar med huden, badar, plockar bär, fiskar eller joggar. För Gästrike Vatten och övriga myndigheter som jobbar med vatten är det helt ovärderligt att få in tips och synpunkter från allmänheten som rör sig i naturen. Ju fortare vi får reda på något som verkar konstigt och onormalt desto snabbare kan vi agera och planera för åtgärder.
Målet är att Vattenvaktarnas information ska hjälpa oss att få en bättre kunskap över hela vår vattenmiljö, från minsta dike, bäck och vattendrag till större sjö och hav.
För mer information: 
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 08


2012-03-29

Stabilare biologisk fosfor rening

Gävle Vatten AB startade under hösten 2011 ombyggnationer vid Duvbackens reningsverk för att införa en ny process, sidströmshydrolys av bioslam. Ombyggnationen blev klar och processen togs i drift februari/mars 2012. Avsikten med investeringen är att förbättra Duvbackens reningsresultat och säkra upp att framtida utsläppsvillkor för fosfor kan klaras.
För mer information:
Mats Linder, produktionschef Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 25
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 08


2011-12-14

Inventeringen av fettavskiljarna är slutförd

Sommaren och hösten 2011 har Gästrike Vatten med hjälp av Bioteria AB genomfört en inventering och besiktning av livsmedelsverksamheters fettavskiljare i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.
Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare som ingått i inventeringen kommer att bli kontaktade av Gästrike Vatten för resultat och åtgärder våren 2012.
Resultatet för kommunerna blev följande
31 % är utformade enligt gällande standard och typgodkänd konstruktion
28 % är rätt dimensionerade
89 % saknar fallskydd
För mer information:
Charlotta Kolmodin Holmberg, Gästrike Vatten, 026-17 51 16
Staffan Atling, Bioteria AB, 08-63 02 472


2011-12-07

Statens VA-nämnd ger Gästrike Vatten rätt i tolkningen av taxan

Under 2010-2011 har två kunder till Gävle Vatten AB låtit statens VA-nämnd pröva Gästrike Vattens tolkning av lägenhetsavgiften i nya VA-taxan från 2009. Kunderna anser att brukningsavgifterna är oskäliga och att de bör sättas ned till en rimlig nivå av VA-nämnden.
I VA-nämndens beslut från 2011-11-25 konstateras att Gästrike Vatten har följt rekommendationerna i vattentjänstlagen. Debiteringen av brukningsavgifterna har skett utifrån parametrarna om verksamheternas bruttoareor i förhållande till det faktiska behovet av VA-försörjning.
För mer information:
Björn Hemgren, Marknad och Kund, tfn 026-17 51 40
Benny Söderlund, Marknad och Kund, tfn 026-17 51 02


2011-09-28

Invigning av VA-ledningar i Torsåker

Nu är arbetet färdigt och det är dags att inviga de nya VA-ledningarna mellan Hofors och Torsåker. Hofors Vattens ordförande, Torbjörn Jansson invigningstalar, vi klipper band, smakar på vattnet samt berättar om projektet och svarar på frågor. Dessutom bjuder vi på tilltugg från Vilmas i Hofors – lokalproducerat och klimatsmart.
Dag: 28 september Tid: kl 12:00 – 13:00
Plats: Fagersta by, vid Stor–Göskens norra strand
Bakgrunden till VA-lösningen är en försämrad kvalitet på ytvattnet i Malmjärn, Torsåker. Hofors vattenverk hade samtidigt överkapacitet på dricksvatten med möjlighet att försörja hela Torsåker. Fördelarna man såg i att leda vattnet från Hofors till Torsåker var bättre kvalitet och säkrare leveranser. Samtidigt drog man om spillvattenledningarna till Hofors reningsverk. Behoven av rust i både vatten- och reningsverken ledde till beslutet.
För mer information:
Camilla Larsson, Information tfn 026-17 51 08
Lena Blad, Chef Utredning och Projekt tfn 026-17 51 55

Inget fett i avloppet, tack!

Det är inte bara vi människor som påverkas av det fett vi stoppar i oss, även vårt avloppsledningsnät påverkas. Fett i avloppet är ett stort problem i många hus men också i våra gemensamma avloppsledningar. Just nu utförs funktionskontroll av befintliga fettavskiljare i Gästrike Vattens kommuner där man fokuserar på utformning och anpassningen av fettavskiljarna samt ger rekommendationer för tömningsintervall.
Under v.24 kommer funktionskontroll av fettavskiljare att pågå tisdag - onsdag. För reportage och studie kontakta Staffan Attling, Bioteria på tfn 08-630 24 72.
För mer information:
Camilla Larsson, informatör tfn 026-17 51 08
Lena Blad, chef Utredning och Projekt tfn 026-17 51 55


2011-05-31

Från biogas till fordonsgas

Biogas har producerats vid Duvbackens reningsverk sedan 1985 men huvuddelen av gasen har fram tills nu använts till att producera el och värme till reningsprocessen. Redan i slutet på augusti ska gasen börja säljas till SBI Ekogas för uppgradering. Det handlar om att sälja den biogas som reningsverket genererar och istället köpa el och värme som behövs till driften.
SBI Ekogas AB är ett regionalt biogasbolag som ägs av Swedish Biogas International AB och Gävle Energi AB.
För mer information:
Mats Rostö, VD tfn 026-17 51 51
Mats Linder, tfn 026-17 51 25
Per-Arne Wahlund, Vice VD Gävle Energi tfn 026-17 86 80


2011-05-31

Rengöring och underhåll av vattentorn

I vårt arbete för en god dricksvattenkvalitet och på grund av ökade krav från Livsmedelsverket kommer vi under sommaren att kontrollera och rengöra samtliga vattentorn (reservoarer) i våra kommuner.
Onsdag den 1 juni kommer rengöring och underhållsarbete att pågå i Bomhus vattentorn, varför vi har möjlighet att bjuder in till en pressvisning av tornet.
När: onsdag 1 juni mellan kl 10.00 – 12.00
Plats: Bomhus vattentorn


2011-05-24

Bättre vattenkvalitet i Hofors vattenverk

Gästrike Vattens uppdrag är att distribuera ett friskt och hälsosamt kranvatten till alla sina kunder. I vår arbete för en god dricksvattenkvalitet och på grund av ökade krav från Livsmedelsverket byter vi just nu, under vecka 20-21, aktivt kol i Hofors vattenverk.
Dag för kolbyte: onsdag 25 maj
Arbetets pågår: ca kl 07.00 – 15.00
Personal på plats:
Christer Johansson, tfn 0738 - 094 114
Anders Larsson, tfn 0705 - 883 206 (ansvarig arbetsledare)


2011-04-17

Visning av vatten- och avloppsarbeten i Torsåker

För alla som bor i Hofors och Torsåker och som undrar hur det går med de nya vatten- och avloppsledningarna i området. Välkommen till en öppen visning med tillfälle att ställa frågor till personal och entreprenörer på plats. Vi berättar utförligt om projektet och arbetet som pågår samt visar kartor och hur svetsning av rör går till.
När: 19 april kl 16.00 - 18.00
Plats: Torsåkers värmeverk (parkering vid reningsverket)


2011-02-07

Lyckad energieffektivisering i Ockelbo

Gästrike vattens energieffektiviseringsprojekt i Ockelbo avloppsreningsverk startade januari 2010 och färdigställdes i början av juli månad. Projektet, som delvis finansierades av Svenskt Vatten har visat sig riktigt lyckat vad gäller en hållbar miljö och ett effektivt energiutnyttjande.
Sidan skapad 2013-12-30 13:11:01
Senast ändrad 2016-04-27 13:58:52