Meny

Fastighets­ägarens ansvar


Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och installationer på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkten. Undantag är själva pumpen i fastighetspumpstationen som Gästrike Vatten ansvarar för. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

Fastighetsägaren bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar i servisledningarna inom den egna fastigheten.

Det är Gästrike vatten som öppnar och stänger ventiler i förbindelsepunkten. När du som fastighetsägare ska göra något som kräver en avstängning av vattnet kontaktar du Gästrike Vatten, helst 3-4 dagar innan du vill att vattnet ska stängas av.

Fastighetsägare betalar faktura på anläggningsavgift  innan fastigheten ansluts till det allmänna VA-nätet. I april 2014 fick fastighetsägarna underrättelse om förbindelsepunkten tillsammans med fakturan på anläggningsavgiften, enligt gällande VA-taxa för Gävle kommun 2014. På fakturan fanns ett avdrag för den anläggningsavgift som samfällightesföreningen GA8 betalat gällande anslutning av vatten.

Fastighetsägaren ansvarar för att placera fastighetspumpstationen enligt markering på respektive fastighetskarta. Fastighetspumpstationen ska monteras enligt anvisning. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns el framdragen till fastighetspumpstationen från fastighetens elcentral.
Sidan skapad 2014-04-03 10:58:01
Senast ändrad 2016-04-27 11:02:35