Ansökan om tillstånd för Duvbackens reningsverk


Gävle Vatten AB söker nytt tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt. För att klara den ökade belastningen måste verket kompletteras med steg i reningsprocessen. 
 

Nytt tillstånd

Den ökade anslutningen till Duvbackens reningsverk medför att nytt tillstånd krävs. För att klara nya förutsättningar och eventuellt nya utsläppskrav behöver reningsprocessen kompletteras. Verksamheten ska prövas enligt miljöbalken.

Ansökan om tillstånd ser Gästrike Vatten som ett tillstånd som ska ge möjlighet att klara de närmsta årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050.

Gästrike Vatten skickade in ansökan den 30 juni 2016. Det har varit samråd under vintern 2016.
 
Ansökan
Här kan du läsa ansökan

Tillståndsansökan
Följebrev tillståndsansökan
Bilaga 1-3 Flödesschema, anmälningar och samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1 Gävle Vatten verksamhetsområde
Bilaga 2 Förteckning över pumpstationer
Bilaga 3 Detaljplan
Bilaga 4 Gävle stad översiktsplan
Bilaga 6 Läkemedelsrester i utgående avloppsvatten


Handlingarna
Här kan du läsa handlingarna.

Preliminär tillståndsansökan
Bilaga 1 Flödesschema Duvbackens reningsverk
Bilaga 2 Anmälningar gällande Duvbackens reningsverks verksamhet

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1 Gävle Vatten verksamhetsområden
Bilaga 2 Förteckning över pumpstationer
Bilaga 3 Detaljplan Brynäs 34:1
Bilaga 4 Översiktsplan Gävle stad
Bilaga 6 Läkemedelsrester i utgående avloppsvatten
Sidan skapad 2016-02-23 18:26:20
Senast ändrad 2016-10-17 09:11:52