Meny

Ansluta till kommunalt VA

Alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för kommunens VA-anläggningar ska ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet, alternativt bara avlopp beroende på kvaliten av det egna dricksvattnet.

Om du bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby eller Östhammar kommun och ska ansluta till det kommunala VA-nätet ska du först skicka in en VA-anmälan till oss på Gästrike Vatten. Detta gäller även om du bygger nytt, bygger om eller bygger till ditt hus och de befintliga VA-anslutningarna berörs. Läs mer här om hur det du gör för att ansluta din fastighet.

Anslutning sker vid förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Förbindelsepunkten är belägen en halv meter utanför fastighetsgränsen. Höjd och läge på servisen framgår av nybyggnadskartan. Fastighetsägare ansvarar för alla arbeten och installationer med framtida drift och underhåll på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkten.

Inkoppling eller förändring av servis

Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna. De kan vara både allmänna eller enskilda. De enskilda servisledningarna ligger inom fastighetens gräns. Fastighetsägaren ansvarar för dessa såväl som andra VA-installationer på fastigheten. Gästrike Vatten ansvarar för ledningsnätet från förbindelsepunkten.
  • Det är bara Gästrike Vatten som får koppla in vatten, öppna avloppet och öppna eller stänga ventiler.
  • Vill du till exempel ändra servisledningars lägen, dimensioner eller lägga nytt måste du som fastighetsägaren alltid anmäla det till Gästrike Vatten.

Tid för att ansluta

Hur lång tid det tar att ansluta beror på förutsättningarna. Det här är ungefär vad vi kan beräkna.

 Förutsättning

Beräkna tid

Områdesledningarna finns klara och fastigheten ligger inom verksamhetsområde. 2-3 månader efter det att Gästrike Vatten har tagit emot din förfrågan.
Områdesledningarna finns inte och fastigheten finns inom verksamhetsområde. 6-18 månader efter det att Gästrike Vatten har tagit emot din förfrågan.
Fastigheten finns inte inom verksamhetsområde. Gästrike Vatten behöver göra en utredning. Fyll i en förfrågan så återkommer vi till dig.
Sidan skapad 2013-12-27 14:51:44
Senast ändrad 2019-03-19 11:47:42