Meny

Anläggnings­avgift

Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Som ny kund betalar du anläggningsavgift till den kommun som är huvudman för VA-anläggningarna. Den baseras på en taxa som skiljer sig mellan de olika kommunerna. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt.

 Avgiften baseras på:
  • Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten
  • Förbindelsepunksavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning
  • Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten
  • Grundavgift -  bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelspunkt har upprättats
Det innebär att kostnaden varierar mellan olika fastigheter.

Samtliga bolag tillämpar den kommunala självkostnadsprincipen som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra verkliga kostnader för verksamheten.

Avgiftsskyldighet

För fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för kommunens allmänna VA-anläggningar ska fastighetsägaren eller den som likställs som fastighetsägare, enligt Vattentjänstlagen, betala avgifter enligt gällande taxa i kommunen.
Vattentjänstlagen gäller inte utanför verksamhetsområdet.

Taxa och avgiftsnivåer

Se alla avgifter i taxebilagorna här.
Sidan skapad 2014-04-02 14:26:45
Senast ändrad 2019-06-07 11:15:43