Gästrike Vatten

Pågående arbeten och projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

dalälven från hängbron

Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar om dricksvattnet. En ny vattentäkt anläggs och ett nytt vattenverk byggs i Älvkarleby för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

grävmaskin

VA-arbete: Tegelbruket i Älvkarleby

Gästrike Vatten flyttar VA-ledningar och förbereder för nybyggnationer i Tegelbruket. Arbetet startar i början av 2022.

Ledningsnätsförnyelse Sandvägen

Gästrike vatten förnyar vattenledningsnätet vid Sandvägen i Älvkarleby. Arbetet startar i juni 2022.

Avloppspumpstation Kolarvägen Skutskär

Avloppspumpstation renoveras hösten 2022

Under hösten 2022 kommer Gästrike Vatten att renovera avloppspumpstationen på Kolarvägen i Skutskär.
Mer inormation kommer i höst.

Planerade arbeten 2022

  • Vi anlägger en avloppspumpstation på Kolningen
  • Renovera vattenledningen på Sandvägen i Älvkarleby

Färdigställda arbeten 2020 - 2021

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019 och 2020.

  • Liljebacken, Skutskär: nyanslutningar till nya villatomter
  • Smålandsvägen, Älvkarleby: renovering av VA-ledningar
  • Vetegatan och Havregatan, Skutskär: renovering av VA-ledningar

Relaterat innehåll

Till toppen