Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Vi renoverar ledning på Sandvägen i Älvkarleby   

I mitten av augusti börjar vi renovera spilledningen på Sandvägen. Arbetet beräknas pågå september ut och utförs på vardagar kl. 6.30-16.

Entreprenören byter två brunnar och infodrar ledningen med ett glasfiberskikt. Arbetet utförs i förebyggande syfte för att slippa problem med stopp i framtiden.

Trafiken leds om
Framkomligheten på Sandvägen blir begränsad och trafiken leds om på vissa sträckor. Vi ber dig följa tillfällig skyltning och iaktta försiktighet i arbetsområdet.
 
Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att kontakta vår kundservice,
020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

 

Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019.
Dalälven, Älvkarleby: Inspekterat sjöledningar i förebyggande syfte
Ekgatan, Skutskär: lagt 170 meter ny spilledning
Färjevägen, Skutskär: Åtgärdat svackor på spilledning (ny ledning)
Västanbäck Ringgärdet, Älvkarleby: Infodring av spill- och vattenledning samt byte av brunnar.


 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2019-09-17 10:34:56