Meny

Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

 

Underhåll av Skutskärs vattentorn

Vattentornet i Skutskär har under hösten 2019 genomgått ett större underhåll.

Vi har lagat ytskiktet där det behövdes och tornet har fått ny vit färg. I samband med det kontrollerade vi också rörgalleriet inuti tornet. Rörgalleriet är de rör som fyller tornet med vatten. Vi kontrollerade att rören var fria från rost och att kvalitén fortfarande håller. Renoveringen av vattentornet ingår i vårt löpande underhållsarbete och påverkade inte leveransen av dricksvatten i Skutskär. Arbetet pågick under hösten 2019. 
 

Fakta om vattentornet i Skutskär
  • Det är 227 trappsteg hela vägen upp i tornet.
  • Vattentornet är nästan 41 meter högt.
  • I Älvkarleby kommun finns ett vattentorn, en så kallas högreservoar. I vattentornet lagras vatten så att hela Älvkarleby kommun har vatten dygnet runt. Det hjälper också till att utjämna trycket i vattenledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.


Vattentornet i Skutskär

Byte av vattenledning till vattentornetKartläggning av ledningsnätet med hjälp av ljud

Med ljudscanning så har vi kartläggt hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten 2019.

- Vi sätter en sändare i en brunn i ena ändan av en ledning och en mottagare i den andra ändan, sen skickas signaler emellan. Så med hjälp av dessa ljudvågor kan vi avgöra hur statusen är på ledningen. Vi får också veta om det finns något hinder eller stopp i vägen, till exempel rötter eller svackor, säger Andreas Hillberg, enhetschef ledningsnät på Gästrike Vatten. Vi gör denna kartläggning för att få en bättre bild av hur ledningsnätet ser ut och om vi hittar något hinder så åtgärdar vi det. 

Vi har tidigare gjort denna kartläggning i Ockelbo och Hofors kommuner. Under hösten 2019 gjorde vi det även i Älvkarleby kommun. Kontrollerna utförde vi i princip i varenda avloppsbrunn och i vissa fall innebar vårt arbete att vi var tvugna att gå in på en fastighet eftersom vi ibland kan ha brunnar eller ledningar som ligger där. Vi hoppas att du som fastighetsägare hade förståelse för det. Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss »​


Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019.
Sandvägen, Älvkarleby: renoverat spilledning och bytt två brunnar
Dalälven, Älvkarleby: Inspekterat sjöledningar i förebyggande syfte
Ekgatan, Skutskär: lagt 170 meter ny spilledning
Färjevägen, Skutskär: Åtgärdat svackor på spilledning (ny ledning)
Västanbäck Ringgärdet, Älvkarleby: Infodring av spill- och vattenledning samt byte av brunnar.

Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2020-03-16 20:48:54