Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Ledningsnätförnyelse 2019, Västanbäck Ringgärdet

Det är dags att renovera VA-ledningarna vid Ringgärdet. Arbetet pågår från mitten/slutet av mars till juli och utförs på vardagar klockan 06.30–16.00 av våra entreprenörer NCC och Furuviks Grävtjänst AB.

Etapp 1 – infodring av spilledning
Spilledningen infodras med så kallad ”strumpning”, det innebär att entreprenören skjuter in en ”strumpa” som sedan värms och bildar ett glasfiberskikt i ledningen. Ledningen blir som ny på insidan. Arbetet beräknas ta ungefär en vecka. Man går in via brunnarna så det blir inga stora schakt, arbetet beräknas ta en vecka och utförs av NCC. Det blir begränsad framkomlighet där arbete pågår.
 
Etapp 2 – renovera vattenledning
Vattenledningen renoveras med infodring. Entreprenören schaktar flera gropar i området och där för man sedan in en ny ledning i den gamla ledningen. Vid Vallbacksvägen – Västerbäcksvägen behöver vi schakta en sträcka på cirka 50 meter i vägen. Detta påverkar framkomligheten och vi arbetar tillsammans med entreprenören för att hitta en trafiklösning.

Kom och träffa oss
I samband med arbetet startar kommer vi att finnas på plats för att svara på dina frågor. 
Datum och tid meddelas inom kort.

 


Ekgatan, Skutskär

I mitten av oktober 2018 startar ett arbete med att lägga 170 meter ny VA-ledning på Ekgatan. Arbetet beräknas vara klart 31 december 2018. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår. Ledningarna byts på grund av problem med avloppsstopp under en längre tid.

Färjevägen , Skutskär

I mitten av oktober 2018 startar ett arbete med att lägga 50 meter nya VA-ledning på Färjevägen. Arbetet beräknas vara klart 31 december 2018. För att avhjälpa de problem som har varit under lång tid läggs en del av spilledningen om och leds om till pumpstationen vid hängbron.Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.
 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2019-03-12 17:30:17