Meny

Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

 

Underhåll av Skutskärs vattentorn

Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.

Vi ser över vattentornet utvändigt och lagar ytskiktet där det behövs. Sen får hela tornet ny vit färg. Även invändigt gör vi en kontroll av rörgalleriet. Rörgalleriet är de rör som fyller tornet med vatten. Vi kontrollerar att rören är fria från rost och att kvalitén fortfarande håller. Behöver vi byta ut rör så gör vi det. Renoveringen av vattentornet ingår i vårt löpande underhållsarbete och påverkar inte leveransen av dricksvatten i Skutskär. Arbetet pågår till november 2019.

Uppdatering 2019-11-22
Det yttre arbetet av tornet är nu färdigt, det som kvarstår är byte av rörgalleriet invändigt. Tornet kommer att vara avstängt under arbetets gång men detta är ingenting som kommer påverka dig som bor i Älvkarleby Kommun. Arbetet beräknas vara färdigt i början på december.

 


Fakta om vattentornet i Skutskär
  • Det är 227 trappsteg hela vägen upp i tornet.
  • Vattentornet är nästan 41 meter högt.
  • I Älvkarleby kommun finns ett vattentorn, en så kallas högreservoar. I vattentornet lagras vatten så att hela Älvkarleby kommun har vatten dygnet runt. Det hjälper också till att utjämna trycket i vattenledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.
Vattentornet i Skutskär

Byte av vattenledning till vattentornetKartlägger ledningsnätet med hjälp av ljud

Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.

- Vi sätter en sändare i en brunn i ena ändan av en ledning och en mottagare i den andra ändan, sen skickas signaler emellan. Så med hjälp av dessa ljudvågor kan vi avgöra hur statusen är på ledningen. Vi får också veta om det finns något hinder eller stopp i vägen, till exempel rötter eller svackor, säger Andreas Hillberg, enhetschef ledningsnät på Gästrike Vatten. Vi gör denna kartläggning för att få en bättre bild av hur ledningsnätet ser ut och om vi hittar något hinder så åtgärdar vi det. 

Vi har tidigare gjort denna kartläggning i Ockelbo och Hofors kommuner. Nu arbetar vi i Älvkarleby kommun och arbetet pågår under hösten 2019. Kontrollerna utför vi i princip i varenda avloppsbrunn och i vissa fall kan vårt arbete innebära att vi måste gå in på en fastighet eftersom vi ibland kan ha brunnar eller ledningar som ligger där. Vi hoppas att du som fastighetsägare har förståelse för det. Är det något du undrar över är du välkommen att prata med oss!
Färdigställda arbeten 2019

Här kan du se några av de större förebyggande arbeten som har färdigställts i Älvkarleby kommun under 2019.
Sandvägen, Älvkarleby: renoverat spilledning och bytt två brunnar
Dalälven, Älvkarleby: Inspekterat sjöledningar i förebyggande syfte
Ekgatan, Skutskär: lagt 170 meter ny spilledning
Färjevägen, Skutskär: Åtgärdat svackor på spilledning (ny ledning)
Västanbäck Ringgärdet, Älvkarleby: Infodring av spill- och vattenledning samt byte av brunnar.

Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2019-11-22 09:45:24