Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Vi inspekterar ledningarna under Dalälven    

Från och med i maj inspekterar vi våra vatten- och avloppsledningar som går under Dalälven i Älvkarleby kommun. Arbetet beräknas ta flera veckor. Inspektionen är en del av vårt förbyggande arbete för vattenproduktionen.
 
Längs Dalälven har vi bottenlagda ledningar vid sju ställen, ända från Rotskär till Älvkarleby. Vi kontrollerar skick och status både på ledningarna och förankringarna. Ser vi något som behöver åtgärdas så gör vi det. Det är entreprenörer åt oss som utför arbetet och du kan se en ponton och dykare längs älven.
 
Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att kontakta vår kundservice, 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se 

Ledningsnätförnyelse 2019, Västanbäck Ringgärdet

 Arbetet pågår från mitten av maj till juli och utförs på vardagar klockan 06.30–16.00 av våra entreprenör Furuviks Grävtjänst AB.

Etapp 1 - renovera spillledning - klar


Etapp 2 – renovera vattenledning
Vattenledningen renoveras med infodring. Entreprenören schaktar flera gropar i området och för sedan in en ny ledning i den gamla ledningen. Vid Vallbacksvägen – Västerbäcksvägen behöver vi schakta en sträcka på cirka 50 meter i vägen. Detta påverkar framkomligheten och vi arbetar tillsammans med entreprenören för att hitta en trafiklösning.

Har du frågor om arbetet?
Kontakta gärna vår kundservice 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se
 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2019-06-07 14:12:56