Aktuellt och uppdateringar

Samverkan mellan Östhammars kommun och Tierp kommun 


2019-09-13
Beslut om avtal mellan Östhammar Vatten AB och TEMAB väntas under hösten 2019. Även finansieringen ska beslutas av Östhammars kommunfullmäktige under hösten 2019. 

2019-05-28
Beslutet är framskjutet från maj till september på grund av att TEMAB fick en ny styrelse den 21 maj och de behöver få information och förbereda sig innan beslut fattas. Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommun beslutar om avtalet i september. 

2019-04-25
Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har ni beslutat om avsiktsförklaringen i april. Nästa steg är att besluta om avtalet mellan Östhammar Vatten AB och Temab. Beslut väntas i maj och juni.

2019-04-08
Den 2 april hade Östhammars kommunstyrelse sammanträde och beslutade om avsiktsförklaringen. Beslutet går vidare till kommunfullmäktige som sammanträder den 23 april. Tierps kommunstyrelse beslutade om avsiktsförklaringen den 26 mars och kommunfullmäktige väntas besluta den 9 april. 

2019-03-20
Kommunerna Tierp och Östhammar förbereder en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning. Detta under förutsättning att respektive kommunfullmäktige fattar beslut under april månad. Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera ett långsiktigt samarbete kring vattnet i Tierps kommun. Förslaget är att bygga en vattenledning som transporterar dricksvatten till både Österbybruk och Alunda. Det är en av pusselbitarna för att skapa förutsättningar för en önskad tillväxt i de båda orterna. Tierps kommunfullmäktige sammanträder den 9 april och Östhammars kommunfullmäktige den 23 april.
 
Sidan skapad 2019-03-18 12:34:26
Senast ändrad 2019-09-13 11:47:50