Meny

Vår affärsidé

Gästrike Vatten tillgodoser kundernas behov av gott dricksvatten av hög kvalitet samt avleder och renar spillvatten. 
  • Vi ansvarar för en trygg dricksvattenförsörjning och avledande av spillvatten med rätt kvalitet.
  • Vår organisation är anpassad för att bedriva verksamheten kostnadseffektivt, med långsiktighet och i samklang med samhällsutvecklingen.
  • Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetare och ledare för att möta framtidens krav och förväntningar.
  • Vi tar intryck av och inför innovativ VA-teknik i våra anläggningar.
  • Vi anpassar våra processer och VA-system på ett rationellt och effektivt sätt.
  • Vi som medarbetare kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott affärsmannaskap.
 

Vår värdegrund

Trygghet

Alla medarbetare bidrar till trivsel och arbetsglädje så att vi-känslan och lojaliteten stärks. Vi är ”ett” företag. Vi visar respekt för varandra och miljön, och vi är en pålitlig partner som håller kvalitet, leverans och service.
 

Tydlighet

Vi har en gemensam bild av var vi är och vart vi är på väg. Vi är transparenta och tydliga i vår kommunikation och i vårt arbetssätt.  
 

Tillgänglighet

Vi är närvarande och synliga för varandra. Det är enkelt att nå oss. Våra kunder uppfattar oss affärsmässiga, engagerade och flexibla.
 

Tillväxt

Vi förbättrar våra processer och vår affärsidé genom hög kompetens och innovativa lösningar. Som medarbetare utvecklas vi professionellt och bidrar aktivt till ett modernt samhällsbyggande.
Sidan skapad 2013-12-27 12:43:43
Senast ändrad 2017-11-09 13:11:17