Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2016-09-15 06:10 Nu kan du använda vattnet som vanligt igen! Gävle kommun 2016-09-17 15:00

Beskrivning:

Uppdatering 2016-09-23, klockan 11.45
Arbetet med asfalteringen är försenad. Vi räknar med att trafiken kan åka på Brynäsgatan igen under dagen.


Uppdatering 2016-09-22, klockan 9

Idag asfalterar vi den del av Brynäsgatan där den stora läckan var. Vi räknar med att trafiken kan flöda på som vanligt igen under eftermiddagen.

Tack för ditt tålamod!Uppdatering 2016-09-18, klockan 16.30

Ett stort tack


Vi vill rikta ett stort tack till alla för den förståelse och det tålamod som ni visat under händelsen efter läckan på Brynäs och kokningen. Vi vill också tacka de entreprenörer och konsulter som ställt upp och jobbat dygnet runt. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss få ut informationen, media och alla ni som delat informationen på sociala medier. Utan er hade vi inte nått ut på samma sätt!
 
- Vatten berör alla och det är sådana här gånger som alla blir medvetna om hur ofta vi använder vattnet ur kranen och tar det för givet. Vi är glada och väldigt tacksamma för den förståelse och det stöd vi fått under händelsen från så många håll. Ett fint exempel är Fjärran höjder som erbjöd dem utan vatten att duscha hos sig, säger Lena Blad tf VD.


Uppdatering 2016-09-17, klockan 15.00

Använd vattnet som vanligt och stort tack

Från lördag den 17 september, klockan 15.00, kan du dricka kranvattnet utan att koka det i hela Gävle! Vi har fått godkända provsvar som visar att vattnet är rent även söder om Gavleån.
 
- Det känns verkligen bra att proverna visade att vattnet är rent och att alla i Gävle nu kan dricka sitt kranvatten som vanligt! Vi är medvetna om att det här har påverkat många verksamheter och människors vardag. Jag vill rikta ett stort tack till alla som arbetat intensivt med att lösa störningen, till alla som stöttat och hjälpt till på olika sätt samt framförallt alla kunder för deras förståelse och tålamod, säger Lena Blad, tf VD.


Vi har skickat sms till alla klockan 15.00. På grund av den stora mängden sms som vi skickar ut kan det tyvärr ta upp till två timmar innan du får ditt.


Uppdatering 2016-09-17, klockan 10.05
Vattnet söder om Gavleån måste fortfarande kokas innan du kan använda det till dryck och matlagning. Vi räknar med att ha kompletterande provresultat under lördagen.
Hela Gävle uppmanas fortfarande att spara på vattnet. Vi har låga nivåer i vattentornen och i samband med läckan rann det ut cirka 3 000 kubikmeter vatten, det är lika mycket som 15 000 badkar. Det måste vi fylla på igen.

Vi håller öppet i vår kundservice under helgen, 10-14. Du når oss på 020-37 93 00 om du vill fråga något.


Uppdaterat 2016-09-16, klockan 20.25

Nu kan du dricka vattnet norr om Gavleån 

Från fredag den 16 september, klockan 20.25, kan du dricka kranvattnet norr om Gavleån igen! Vi har fått två provsvar efter varandra som visar att vattnet är rent efter att nätet var trycklöst. 
Vattnet söder om Gavleån måste fortfarande kokas innan du kan dricka eller använda det till mat. Vi räknar med att ha fullständiga provresultat under lördag kväll.

Se karta över vilket område som behöver fortsätta koka här »

- Det var ett lätt beslut att ta nu ikväll för alla analyser som vi tagit efter att nätet varit trycklöst har varit utan anmärkning. Nu väntar vi bara in provsvaren från de analyser som togs efter att vattnet släpptes på igen efter läckan. Detta för att säkerställa att vattnet uppfyller livsmedelskraven, säger Lena Blad, tf VD

Vi har skickat sms till alla klockan 20.25. På grund av den stora mängden sms som vi skickar ut kan det tyvärr ta upp till två timmar innan du får ditt.

Information in english, press here »

Alla har vatten men fortsätt koka


Uppdatering 2016-09-16, klockan 15.30

Vi försöker hjälpa verksamheter som drabbas hårt av kokningsrekommendationerna, vi har kört ut tankar till ett 15-tal kommunala verksamheter.
Vår kundservice har extraöppet i telefon på lördag och söndag, 10-14.
Vi fortsätter att ta vattenprover och vi inväntar provsvar. Du uppmanas fortfarande att koka vattnet du ska dricka eller laga mat med. Tack för ditt tålamod!


Uppdatering 2016-09-16, klockan 13.50

Tack för att du hjälper oss att spara på vattnet! Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning. Vattentankarna på Brynäs är borttagna. 
Vi väntar provsvar under fredag kväll, cirka 20.00.
​Vi fortsätter arbeta i gropen på Brynäsgatan under eftermiddagen. Vi återupptar arbetet på måndag. Avspärrningarna kommer att vara kvar till början på nästa vecka. 
Vår kundtjänst har öppet till klockan 16 idag, fredag den 16 september. Välkommen att kontakta oss med dina frågor. Tack för ditt tålamod!

uppdatering 2016-09-16, klockan 09.45


Nu har alla vatten igen. Vi har lagat läckan på Brynäsgatan, det var en längsgående spricka på ledningen och vi har bytt ut några meter. Gropen kommer att fyllas igen under dagen. Vi uppmanar fortfarande att allt vatten som används till mat och dryck ska kokas.


Snart har alla vatten igen men fortsätt koka

Uppdatering 2016-09-16, klockan 6.15

Vi har arbetat hela natten med att laga den trasiga ledningen. De hushåll som är utan vatten på Brynäs kommer att få vatten under morgonen. Om vattnet är grumligt ska du spola till det blir klart. Det är viktigt att du kokar vattnet som du ska använda för dryck och matlagning. 

Fortsätt vara sparsam med vattnet och koka innan du använder det till mat och dryck i hela Gävle förutom Hagaström, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Furuvik, Hamrånge, Norrsundet och Axmar.Koka vattnet i stora delar av Gävle

Uppdatering 2016-09-15, klockan 22.30

Gästrike Vatten finns på plats på Brynäsgatan och arbetar med att laga den trasiga ledningen som orsakat vattenläckan.
Vi kommer att arbeta hela natten och vår förhoppning är att ledningen ska vara lagad under fredagen. När läckan är lagad får de hushåll som varit utan vatten på Brynäs tillbaka vatten i kranen igen. När vattnet är tillbaka är det viktigt att vattnet kokas innan det används tills analys av vattnet skett.

Tack för att du hjälper oss att spara på vattnet! Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning.​ Alla som inte har vatten kan hämta vatten vid korsningen Mejselgatan/Tredje Tvärgatan och vid Sjätte Tvärgatan på Brynäs.
Vår kundtjänst har öppet från klockan sju på fredag morgon, den 16 september. Välkommen att kontakta oss med dina frågor. Tack för ditt tålamod!


Uppdaterimg 2016-09-15, klockan 17.30

Nu har vi börjat gräva vid läckan. Det tar cirka 4 timmar innan vi kommer ner till ledningen och kan se ser hur stor skadan är och hur vi kan laga  den. Vi uppdaterar löpande på webben hur det går med läckan. Tack för att du hjälper oss att spara på vattnet! Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning.​Delar av Brynäs är fortfarande utan vatten, cirka 75 hushåll. Alla som inte har vatten kan hämta vatten vid korsningen Mejselgatan/Tredje Tvärgatan och vid Sjätte Tvärgatan. Se karta här »
Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför!

Uppdatering 2016-09-15, klockan 15

Bomhus har vatten men vi kan inte fylla i samma takt som vanligt och trycket kan vara något sämre. Tack för att du hjälper oss att spara på vattnet!
Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning.
Delar av Brynäs är fortfarande utan vatten, cirka 75 hushåll. Alla som inte har vatten kan hämta vatten vid korsningen Mejselgatan/Tredje Tvärgatan.
Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför!

Uppdatering 2016-09-15, klockan 14

Nu behöver vi vara sparsamma med vattnet i Gävle! Vi jobbar för att laga läckan på Brynäs, och innan den är lagad får vi inget vatten till stora delar av Bomhus. Därför behöver vi spara på vattnet nu! Läs mer om hur du sparar på vattnet här »
För att laga läckan måste vi få bort allt vatten kring läckan. Så snart det är borta kan vi gräva upp och då ser vi hur stor skadan på ledningen är och hur vi kan laga den.
Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning.
Delar av Brynäs är fortfarande utan vatten, cirka 75 hushåll. Alla som inte har vatten kan hämta vatten vid korsningen Mejselgatan/Tredje Tvärgatan.
Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför!Uppdatering 2016-09-15, klockan 11

Vi inväntar material för att kunna laga läckan på Brynäsgatan. Delar av Brynäs är fortfarande utan vatten. Se karta här för vilka som påverkas »
I dagsläget behöver du som bor och är i Gävle (förutom Furuvik, Hagaström Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Axmar, Hamrångefjärden, Bergby och Totra)  koka vatten som du ska använda till dryck och matlagning till och med på söndag.
Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför! Tack för ditt tålamod!

Uppdatering 2016-09-15, klockan 9.30
Vi jobbar för att laga läckan på Brynäs. Vi rekommenderar fortfarande att du som är och bor i Gävle ska koka dricksvattnet som du ska använda till dryck och matlagning.
Rekommendationen gäller hela Gävle stad, förutom Furuvik, Hagaström, Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Axmar, Hamrångefjärden, Bergby och Totra. Se karta här »
Delar av Brynäs är fortfarande utan vatten, cirka 75 hushåll. Alla som inte har vatten kan hämta vatten vid korsningen Mejselgatan/Tredje Tvärgatan.
Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför!
Från torsdag den 15 september 2016 uppmanas du som bor i centrala Gävle (Oppala, Björke, Åbyggeby, Hille, Forsby, Strömsbro, Sätra, Näringen, norr, centrum, söder, Brynäs, Andersberg, Hemlingby, Bomhus, Karskär) att koka kranvattnet. Stora delar av ledningsnätet i Gävle har varit utan tryck i samband med en stor vattenläcka. Som en försiktighetsåtgärd ska du tills vidare koka kranvattnet som du ska använda till dryck eller matlagning. Stora delar av Brynäs är helt utan vatten.
  • Du som bor på i centrala Gävle ska koka kranvattnet som du ska använda till dryck eller matlagning.
  • Du kan fortsätta duscha, tvätta och diska som vanligt.
  • Om har frågor om hälsa och vård kan du kontakta Vårdguiden 1177.

Koka vatten

Koka upp vattnet i kastrull eller i en vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet - det behöver alltså inte koka en viss tid.

Använd kokt vatten också när du borstar tänderna, brygger kaffe och sköljer grönsaker.

Du kan koka till exempel makaroner och annan mat i kranvatten. När du kokar mat så avdödas bakterierna.
Det går bra att koka tevatten i mikron, se till att det bubblar upp kraftigt.

Läs mer om att koka vatten.

Uppmaningen att koka vatten gäller på i centrala Gävle, (Oppala, Björke, Åbyggeby, Hille, Forsby, Strömsbro, Sätra, Näringen, norr, centrum, söder, Brynäs, Andersberg, Hemlingby, Bomhus, Karskär). 

Hämta vatten

Stora delar av Brynäs är helt utan vatten. Det finns en vattentank kommer inom kort att finnas på vändplan vid kvarteret Mejseln. Ta med en egen dunk eller flaska om du vill hämta vatten.

Bakgrund och nuläge

Stora delar av ledningsnätet i Gävle har varit utan tryck i samband med en stor vattenläcka. Som en försiktighetsåtgärd ska du tills vidare koka kranvattnet som du ska använda till dryck eller matlagning. Stora delar av Brynäs är helt utan vatten.

www.gastrikevatten.se uppdateras löpande och boende på i Gävle får sms eller talsvarsmeddelande.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen till Gästrike Vattens felanmälan eller kundservice.
020 37 93 00, info@gastrikevatten.se
Media är välkommen till Therese Staff, kommunikatör Gästrike Vatten, 070-167 57 82
Sidan skapad 2016-09-15 06:20:18
Senast ändrad 2017-04-04 10:29:53