Meny

Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2019-03-01 00:00 Östhammar och Norrskedika Östhammars kommun

Beskrivning:

Utredning för förbättrad vattenkvalitet 

i Östhammar och norrskedika

Gästrike Vatten utreder åtgärder för att kunna förbättra dricksvattenkvaliteten från Östhammars vattenverk. Huvudsyftet är att minska den färg som vi har sett i dricksvattnet. Vi undersöker även vad som har orsakat den förändrade färgen och just nu pågår sammanställning för att kartlägga grundorsak. För att hitta flera eventuella förbättringar gör vi samtidigt en översyn av de olika processtegen i vattenverket. Vi beräknar att detta kan vara åtgärdat under år 2020.
Ni kan följa arbetet här »​

Dricksvattnet är ofarligt att dricka. Vi tar kontinuerligt prover på dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten, skulle det ske någon förändring så talar vi om det.
 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på
020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.
 
Sidan skapad 2019-12-10 20:54:44