Driftinformation

Starttid Område Kommun Beräknas klart
2019-02-05 12:00 Östhammar Östhammars kommun

Beskrivning:

Hårdare vatten i Östhammar


Uppdatering 2019-10-08
Arbetet med att byta PLC kommer att påbörjas i månadsskiftet okt/nov och planeras pågå i 3-4 veckor.
Vattnet kommer fortsätta vara hårt även under denna period.
Vi hoppas ni har överinseende med detta.
Parallellt med detta pågår en utredning där vi undersöker möjligheterna att få bättre kvalité på vattnet gällande färg och smak. Läs mer om det här »​

Uppdatering 2019-06-07
Att installera den nya avhärdninganläggningen är mer omfattande och tar längre tid än vi trodde från början. För att få säkehet och en bra uppdatering av vattenverket kommer vi slutföra installationen efter sommaren. Det innebär att vattnet kommer att vara hårdare än vanligt även över sommaren. Vi förstår att det kan orsaka störningar i din vardag! Tack för ditt tålamod! 

Uppdatering 2019-05-08
Det har visat sig att ombyggnaden av ett nytt styrsystem är mer omfattande än vad vi beräknat tidigare, vilket gör att slutdatum skjuts upp ytterligare några veckor. Vi hoppas ha den nya avhärdningsanläggningen i drift före sommaren. Tack ännu en gång för Ditt tålamod.

Uppdatering 2019-05-03
Nu är påverkan av smak, lukt och missfärgning av vattnet borta. Arbetet med att byta styrsystem på avhärdningsanläggningen tar längre tid än beräknat och beräknas vara klart under vecka 21. Därför är avhärdningen fortfarande avstängd. Tack för ditt tålamod!

Uppdatering 2019-03-28
Problemen med smak, lukt och missfärgning på vattnet börjar minska tack vare att snösmältningen nu börjar avta.
Vi arbetar fortfarande med avhärdningsanläggningen på vattenverket, och bygger just nu om styrsystemet till den. Preliminärt hoppas vi på att det ska kunna driftsättas under vecka 17.
Tack för ditt tålamod!

Uppdatering 2019-02-20
Brunnen som förser Östhammars vattenverk med vatten har påverkats av ytvatten från den kraftiga snösmältningen, vilket påverkar vattnets smak och gör det grumligt. Vi tar prover kontinuerligt för att säkerställa att vattnet hela tiden håller hög kvalitet, så det är ofarligt att dricka.
Avhärdningsanläggningen på vattenverket kommer att vara fortsatt avstängd till dess att vi åtgärdat felet som uppstått i den.
Tack för ditt tålamod!
 

Uppdatering 2019-02-15

Vi har konstaterat ett fel i avhärdningsanläggningen som den troliga orsaken till smakförändringar i vattnet. Detta gör att avhärdningsanläggningen kommer att stängas av och vattnet kan då upplevas hårdare, ge fläckar på diskbänken etc.

Uppdatering 2019-02-07
Våra undersökningar av vattnet gör att vi misstänker ett fel i avhärdningsanläggningen på vattenverket. Med anledning av detta så stängdes anläggningen av under gårdagen, vilket medför att vattnet kommer att vara lite hårdare än vanligt till dess att felet är avhjälpt.
Om du fortfarande upplever smakförändringar så rekommenderar vi att du spolar ur flera kranar samtidigt tills vattnet smakar bra igen.


Vi har sedan slutet av vecka 5 fått in klagomål på hur vattnet i Östhammar tätort och Norrskedika smakar. Vi arbetar för att lösa problemet så att vattnet smakar som vanligt igen.
De prover vi har tagit på vattnet visar att det inte är några bakterier eller annat problem med vattnet, så det är ofarligt att dricka.
På kvällen igår, den 4 februari, genomförde vi spolningar på flera platser runt om i området för att försöka få bort smaken, och vi kommer att fortsätta vårt arbete till dess att vattnet smakar bra igen.

Tack för ditt tålamod!
 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på
020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.
 
Sidan skapad 2019-10-08 11:41:20
Senast ändrad 2019-10-08 15:36:35