Meny

Glad Valborg


Rahim Bazrafshan lastar in OH-ark och vattenflaskor i bilen för att leverera till våra kommuner. 

Vi önskar alla en skön valborg och ger 500 vattenflaskor och 1 500 overheadark för att tillverka skydd till vård- och omsorgspersonal av till våra kommuner.

Även om valborg detta år kanske blir något annorlunda än vad många av oss är vana vid på grund av corona-pandemin så är det mycket som fortfarande fungerar som vanligt. Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss. Vi hoppas att du känner dig trygg med att vår verksamhet fungerar precis som vanligt! Vi finns här för dig!
 

Vi hjälper de som hjälper

Under Corona-pandemin har många fina initiativ att hjälpa varandra tagits. Vi vet att det råder stor brist på skyddsmaterial i vården just nu. Vi har inventerat våra lager och har hittat cirka 1 500 overhead-ark som vi den senaste veckan har levererat till våra kommuner. Av dessa kan skydd till vård- och omsorgspersonal tillverkas.

Vi har också gett totalt cirka 500 vattenflaskor så att personalen lättare kan dricka det goda kranvattnet nu under våren och den stundande sommaren.

Både OH-arken och vattenflaskorna var väldigt uppskattat!

Men nuvarande situation och spridningen av Coronaviruset, covid-19, ställer extra krav på vårt agerande. Läs mer om vårt arbete kopplat till coronaviruset här »​
 

Ändrade öppettid under valborg

Vi har stängt den 30 april och 1 maj. Välkommen tillbaka den 4 maj.

Vi önskar alla en riktigt skön valborg!
Nyheten skapad 2020-04-29 10:31:39
Senast ändrad 2020-04-29 10:31:39
Nyheter
2020-06-05
Stark samverkan med smittskyddet ger en trygghet för våra invånare och kunder.
Läs mer
2020-06-01
Drygt 200 kunder i Lexe får högre tryck i kranen när den nya tryckstegeringsstationen tas i drift 1 juni 2020.
Läs mer
2020-05-26
Östhammars kommun har små grundvattenmagasin och vi ser att grundvattennivåerna har börjat sjunka. Vi arbetar med flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och tills det är klart behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.
Läs mer
2020-05-18
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!
Läs mer
2020-04-29
Vi önskar alla en skön valborg och ger 500 vattenflaskor och 1 500 overheadark för att tillverka skydd till vård- och omsorgspersonal av till våra kommuner.
Läs mer
2020-04-29
Grundvattennivåerna är fortfarande låga hela Östhammars kommun samt i delar av Ockelbo kommun. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet genom att använda det smart! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.
Läs mer
2020-03-18
Information med anledning av Coronaviruset, covid-19
För oss på Gästrike Vatten är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort. Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss. Läs mer här 
2020-04-22
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, finns det risk att orenat vatten rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Välj biltvätten istället så får du tid för annat och en ren bil samtidigt som du tar hand om vår miljö.
Läs mer
2020-04-09
Vår verksamhet finns tillgänglig för dig dygnet runt, året om. Du kan alltid nå oss via vår felanmälan. 
Läs mer
2020-04-03
Nu bygger vi en vattenledning som är drygt tre mil lång från Örbyhus i Tierps kommun till Alunda i Östhammars kommun!
 
Läs mer