Meny

Ett vattensamarbete för framtiden

Redan i januari 2021 ska första delen av ledningen vara klar för att distribuera dricksvatten till Österbybruk. Samarbetet mellan Östhammar Vatten och Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB, är en viktig förutsättning för att ge Österbybruk och Alunda mer dricksvatten av god kvalitet.
- Det här är en stor och viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för boende i Alunda och Österbybruk tillsammans med TEMAB,säger Margaretha Widén Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB. 

Att samverka över kommungränserna känns självklart för oss. Tierps kommun har i Uppsalaåsen, så mycket vatten så det räcker till oss alla. Så genom samverkan bygger vi ihop våra ledningsnät och ger Östhammars kommun möjlighet till mer vatten av bra kvalitet, säger Kenneth Karlsson, ordförande TEMAB. Tierps kommun behöver samverka med andra kommuner, även inom vatten för att nå en långsiktig hållbar produktion. Om projektet
Dricksvattenförsörjningen är mycket ansträngd i Alunda och Österbybruk i Östhammars kommun. Idag tas mer vatten ut än vad som nybildas, det påverkar både mängd och kvalitet och gör det svårare att producera dricksvatten. För att lösa dagens och framtidens behov bygger vi en tre mil lång vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda 2019 - 2021.
Läs mer här


 
Nyheten skapad 2020-04-03 15:09:37
Senast ändrad 2020-04-24 15:00:15
Nyheter
2020-06-05
Stark samverkan med smittskyddet ger en trygghet för våra invånare och kunder.
Läs mer
2020-06-01
Drygt 200 kunder i Lexe får högre tryck i kranen när den nya tryckstegeringsstationen tas i drift 1 juni 2020.
Läs mer
2020-05-26
Östhammars kommun har små grundvattenmagasin och vi ser att grundvattennivåerna har börjat sjunka. Vi arbetar med flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och tills det är klart behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.
Läs mer
2020-05-18
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!
Läs mer
2020-04-29
Vi önskar alla en skön valborg och ger 500 vattenflaskor och 1 500 overheadark för att tillverka skydd till vård- och omsorgspersonal av till våra kommuner.
Läs mer
2020-04-29
Grundvattennivåerna är fortfarande låga hela Östhammars kommun samt i delar av Ockelbo kommun. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet genom att använda det smart! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.
Läs mer
2020-03-18
Information med anledning av Coronaviruset, covid-19
För oss på Gästrike Vatten är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort. Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss. Läs mer här 
2020-04-22
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, finns det risk att orenat vatten rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Välj biltvätten istället så får du tid för annat och en ren bil samtidigt som du tar hand om vår miljö.
Läs mer
2020-04-09
Vår verksamhet finns tillgänglig för dig dygnet runt, året om. Du kan alltid nå oss via vår felanmälan. 
Läs mer
2020-04-03
Nu bygger vi en vattenledning som är drygt tre mil lång från Örbyhus i Tierps kommun till Alunda i Östhammars kommun!
 
Läs mer