Meny

Vi binder ihop vattenförsörjningen

Nu är alla beslut fattade för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
 
Den 17 december fattade kommunfullmäktige i Östhammars kommun det sista av alla beslut för att kunna bygga en överföringsledning mellan Tierps och Östhammars kommuner.
 
Överföringsledningen innebär att vi kommer att få mer vatten och vatten av bättre kvalitét i Alunda och Österbybruk. Vi har under en längre tid tagit ut mer vatten än som bildats på nytt. Det är en investering för framtiden som möjliggör för tillväxt i Östhammars kommun.
 
Vattnet beräknas att rinna i kranarna under 2021 i Österbybruk och under 2022 i Alunda. Ledningen byggs i två etapper. Första etappen blir till Österbybruk och andra etappen blir fortsatt till Alunda. Totalt blir ledningen drygt 3 mil lång.
 
Östhammar Vatten AB och Östhammars kommun AB kommer att dela på kostnaderna för överföringsledningen. Östhammar Vatten AB (VA-kollektivet) bekostar de delar som kan anses vara nödvändiga kostnader och Östhammars kommun, via skattekollektivet, står för riskhanteringen som en del av tillväxten innebär. Riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter. Läs mer om finansieringen av överföringsledningen här »
 

Bakgrund

Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Nu är det beslutat av kommunfullmäktige i Tierps och Östhammars kommuner. Läs alla handlingar här »
Nyheter
2020-02-27
Under vecka 8 besökte Gästrike Vatten klass 2 C och 2 D på Solängsskolan för att prata om vatten och varför kranvatten är bättre än köpt flaskvatten. Solänggskolan har cirka 90 st engagerade vattenambassadörer som sprider buskapet om att dricka kranvatten till sina kompisar och familj.
Läs mer
2020-02-19
Gästrike återvinnare har kranmärkt sin verksamhet och väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten. De hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten.
Läs mer
2020-01-16
Den 16 januari besökte Gästrike Vatten klass 2B på Solängsskolan för att prata om vatten.
Läs mer
2019-12-20
Jul- och nyårshelgerna närmar sig, men dricksvattenproduktionen och avloppsreningen tar aldrig ledigt!
Läs mer
2019-12-18
Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
Läs mer
2019-12-18
Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  
Läs mer
2019-12-17
När du skinkan kokt
är det väldigt klokt
Att fettet ned i tratten hälla
så slipper avloppet att svälla
Läs mer