Meny

Furuviks Grävtjänst AB är kranmärkt

Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  

Furuviks Grävtjänst utför alla typer av markarbeten åt företag och privatpersoner och sysselsätter cirka 17 personer. Furuviks Grävtjänst är en av flera  entreprenörer som du kan se schakta, förnya och bygga nya VA-ledningar vid Gästrike Vattens arbeten.
- Det är självklart för oss att dricka kranvatten. Vi arbetar hårt för att hålla den höga kvalitet som Livsmedelsverket ställer som krav i vattenledningar säger Anders Jansson, VD på Furuviks Grävtjänst AB

Grattis till kranmärkningen!Furuviks Grävtjänst AB är ett av flera företag som har ramavtal för att utföra akuta och planerade arbeten i Gästrike Vattens regi. 

Gästrike Vatten uppmuntrar samarbetspartners att kranmärka sina verksamheter för att visa sitt engagemang för människors hälsa, miljö och hållbar utveckling i samhället. Faktum är att flaskvatten är minst 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Snittpriset på vatten inom Gästrike Vatten är 9 öre per liter! Det är alltså både en ekonomisk fråga och en miljöfråga. Läs mer på gastrikevatten.se och kranmärkt.se
Vill du ha råd och tips om hur du kan gå tillväga för att kranmärka din verksamhet? Kontakta
Therese Staff eller Jessica Zetterholm
 

Om kranmärkt​

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten men lanserades i och med Världsvattendagen den 22 mars 2017 som en nationell hållbarhetsmärkning.

Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Kranmärkningen är ingen licens. Svenskt vatten och Gästrike Vatten kommer inte att granska kranmärkta aktörer, byggnader eller event. Det handlar istället om att uppmuntra fler att vilja ta ställning för vårt kranvatten och agera hållbart
.
Nyheter
2020-02-27
Under vecka 8 besökte Gästrike Vatten klass 2 C och 2 D på Solängsskolan för att prata om vatten och varför kranvatten är bättre än köpt flaskvatten. Solänggskolan har cirka 90 st engagerade vattenambassadörer som sprider buskapet om att dricka kranvatten till sina kompisar och familj.
Läs mer
2020-02-19
Gästrike återvinnare har kranmärkt sin verksamhet och väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten. De hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten.
Läs mer
2020-01-16
Den 16 januari besökte Gästrike Vatten klass 2B på Solängsskolan för att prata om vatten.
Läs mer
2019-12-20
Jul- och nyårshelgerna närmar sig, men dricksvattenproduktionen och avloppsreningen tar aldrig ledigt!
Läs mer
2019-12-18
Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
Läs mer
2019-12-18
Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  
Läs mer
2019-12-17
När du skinkan kokt
är det väldigt klokt
Att fettet ned i tratten hälla
så slipper avloppet att svälla
Läs mer