VA-arbeten på Södra Skeppsbron


Gästrike Vatten bygger ut VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.

- Vi bygger ut VA-nätet med vatten-, spill-, och dagvattenledningar till det nya bostadsområdet på Philipssontomten. Det medför att vi måste stänga av Södra Skeppsbron för trafik och parkering mellan Dalapalatset och Alderholmsbron. Det är viktigt att skapa en säker arbetsplats och arbetet går också snabbare att utföra när entreprenören inte störs av trafik, säger Jessica Zetterholm, projektkoordinator Gästrike Vatten. 

Avspärrningen sätts upp på tisdagkväll den 22 oktober. Arbetet startar på onsdag morgon och pågår som längst till söndag 27 oktober. 

Vi ber dig att välja en annan väg och vara extra uppmärksam om du vistas i området. 
Tack för ditt samarbete och tålamod

Läs mer och se karta
 
Nyheten skapad 2019-10-16 15:56:33
Senast ändrad 2019-10-16 16:22:37
Nyheter
2019-10-16
Gästrike Vatten bygger VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.  
Läs mer
2019-10-16
Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.
Läs mer
2019-10-03
Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget. 
Läs mer
2019-09-26
Vår verksamhet är en kugge i samhällsutvecklingen! Genom att dela med oss av våra erfarenheter av samverkan och hållbar utveckling av våra VA-tjänster gör vi varandra bättre! Vattnet har inga gränser.
Läs mer
2019-09-24
Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.
Läs mer